Entertainment & Media

Ta vara på nya affärsmöjligheter med en pålitlig partner

Utvecklingen av teknik, nya kommunikationskanaler och digitala vägar för marknadsföring gör att entertainment- och mediabranschen förändras i mycket snabb takt. Att framgångsrikt ta vara på de nya affärsmöjligheterna kräver en noggrann analys, en tydlig strategi och en pålitlig partner. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före.
Läs mer här...

Highlights

19th Annual Global CEO Survey – Entertainment & Media

2016-02-17

Om undersökningen: 76 företagsledare inom underhållningssektorn i 36 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Consumer Intelligence Series: The sharing economy

2015-09-11

Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas beteenden i det snabbt föränderliga medielandskapet.

Global Entertainment & Media Outlook 2015-2019

2015-09-11

Globala intäkter från underhållnings- och medieindustrin förväntas växa med 5,1 procent de närmaste fem åren, visar PwC:s globala prognos.

Consumer Intelligence Series: Customer care evolution

2015-03-15

Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas beteenden i det snabbt föränderliga medielandskapet.