Entertainment & Media

Ta vara på nya affärsmöjligheter med en pålitlig partner

Utvecklingen av teknik, nya kommunikationskanaler och digitala vägar för marknadsföring gör att entertainment- och mediabranschen förändras i mycket snabb takt. Att framgångsrikt ta vara på de nya affärsmöjligheterna kräver en noggrann analys, en tydlig strategi och en pålitlig partner. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före.
Läs mer här...
 

Highlights

Consumer Intelligence Series: Customer care evolution

Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas beteenden i det snabbt föränderliga medielandskapet.

Cities of Opportunity: The urban rhythm of entertainment and media

Rapporten tittar närmare på kopplingen mellan underhållning och medieindustrin och dagens kraftfulla globala våg av urbanisering.

Consumer Intelligence Series - Box Office trends

Den årliga undersökningen Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas attityd och beteende i det snabbt föränderliga medie- och tekniklandskapet.

Cross-sector valuation: What entertainment, media & communications companies should consider when acquiring tech target

Rapporten tittar närmare på hur underhållnings-, media- och kommunikationsbranschen anpassar sina affärsmodeller efter de förändringar som skapas med ny teknik.

Football´s digital transformation - Growth opportunities for football in the digital age

Digital teknik möjliggör för fotbollsfans och klubbar att kommunicera med varandra vilket öppnar för nya affärsmodeller och marknadsföringsstrategier.

Dynamic analytics for enhanced business decision making in the entertainment industry

Underhållnings- och medieindustrin kan förbättra sina kundrelationer och öka lönsamheten genom att analysera kundernas agerande online.

Consumer Intelligence Series: The Wearable Future

PwC:s forskning gör en djupdykning i konsumenternas attityder och preferenser som formar framtidens bärbara enheter.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in entertainment & media

Rapporten visar att chefer inom underhållning och mediat tycker att det är svårt att bedöma vilken data som verkligen är användbar inför stora beslut.

Making sense of a complex world: Revenue recognition: principal/agent arrangements issues for media companies

Medieföretag som ofta är leverantörer i olika affärer får bedöma om de säljer sitt innehåll till en återförsäljare/distributör, eller till konsumenter via en agent - vilket får en direkt inverkan på huruvida de ser sina intäkter som netto eller brutto.

Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018

Digitaliseringen av mediamarknaden är tydlig. År 2018 kommer 55 procent av internet-användningen att ske via mobila enheter och 33 procent av den totala annonseringen att vara digital. Det är några resultat från PwC:s globala prognos Global Entertainment and Media Outlook 2014–2018 som analyserar förutsättningar och tillväxt för mediamarknaden.