Entertainment & Media

Ta vara på nya affärsmöjligheter med en pålitlig partner

Utvecklingen av teknik, nya kommunikationskanaler och digitala vägar för marknadsföring gör att entertainment- och mediabranschen förändras i mycket snabb takt. Att framgångsrikt ta vara på de nya affärsmöjligheterna kräver en noggrann analys, en tydlig strategi och en pålitlig partner. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före.
Läs mer här...
 

Highlights

Global Entertainment & Media Outlook 2015-2019

Globala intäkter från underhållnings- och medieindustrin förväntas växa med 5,1 procent de närmaste fem åren, visar PwC:s globala prognos Global Entertainment and Media Outlook 2015-2019 som analyserar förutsättningar och tillväxt för mediamarknaden.

Consumer Intelligence Series: The sharing economy

Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas beteenden i det snabbt föränderliga medielandskapet.

Consumer Intelligence Series: Customer care evolution

Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas beteenden i det snabbt föränderliga medielandskapet.

Cities of Opportunity: The urban rhythm of entertainment and media

Rapporten tittar närmare på kopplingen mellan underhållning och medieindustrin och dagens kraftfulla globala våg av urbanisering.

Consumer Intelligence Series - Box Office trends

Den årliga undersökningen Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas attityd och beteende i det snabbt föränderliga medie- och tekniklandskapet.

Cross-sector valuation: What entertainment, media & communications companies should consider when acquiring tech target

Rapporten tittar närmare på hur underhållnings-, media- och kommunikationsbranschen anpassar sina affärsmodeller efter de förändringar som skapas med ny teknik.

Football´s digital transformation - Growth opportunities for football in the digital age

Digital teknik möjliggör för fotbollsfans och klubbar att kommunicera med varandra vilket öppnar för nya affärsmodeller och marknadsföringsstrategier.

Dynamic analytics for enhanced business decision making in the entertainment industry

Underhållnings- och medieindustrin kan förbättra sina kundrelationer och öka lönsamheten genom att analysera kundernas agerande online.

Consumer Intelligence Series: The Wearable Future

PwC:s forskning gör en djupdykning i konsumenternas attityder och preferenser som formar framtidens bärbara enheter.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in entertainment & media

Rapporten visar att chefer inom underhållning och media tycker att det är svårt att bedöma vilken data som verkligen är användbar inför stora beslut.