Entertainment & Media

Ta vara på nya affärsmöjligheter med en pålitlig partner

Utvecklingen av teknik, nya kommunikationskanaler och digitala vägar för marknadsföring gör att entertainment- och mediabranschen förändras i mycket snabb takt. Att framgångsrikt ta vara på de nya affärsmöjligheterna kräver en noggrann analys, en tydlig strategi och en pålitlig partner. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in entertainment & media

Rapporten visar att chefer inom underhållning och mediat tycker att det är svårt att bedöma vilken data som verkligen är användbar inför stora beslut.

Making sense of a complex world: Revenue recognition: principal/agent arrangements issues for media companies

Medieföretag som ofta är leverantörer i olika affärer får bedöma om de säljer sitt innehåll till en återförsäljare/distributör, eller till konsumenter via en agent - vilket får en direkt inverkan på huruvida de ser sina intäkter som netto eller brutto.

Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018

Digitaliseringen av mediamarknaden är tydlig. År 2018 kommer 55 procent av internet-användningen att ske via mobila enheter och 33 procent av den totala annonseringen att vara digital. Det är några resultat från PwC:s globala prognos Global Entertainment and Media Outlook 2014–2018 som analyserar förutsättningar och tillväxt för mediamarknaden.

Spectrum auction offers new opportunities for TV broadcasters

Den planerade FCC-auktionen av spektrum som för närvarande används för tv-sändningar i USA utgör en potentiell möjlighet för sändningsföretagen att på ett nytt sätt tjäna pengar på en värdefull tillgång - deras trådlösa spektrum.

US Entertainment Media and Communications deal insights: Q1 2014

Rapporten sammanfattar de senaste affärsaktiviteterna i de mest aktiva sektorerna (underhållning, medier och kommunikation) under första kvartalet 2014.

Clearing the innovation hurdles: How leading TMT businesses overcome barriers to make innovation happen

Rapporten fokuserar på hur företags innovationsinsatser levererar konkreta resultat för deras verksamhet, med fokus på viktiga områden.

It’s how you play the game: Matching a region’s priorities with the right mega – or not so mega – event

Vad motiverar den hårda konkurrensen om att vara värd för högprofil-evenemang som OS och fotbollsVM? Är riskerna värda belöningen?

Consumer Intelligence Series - Mobile advertising: What do consumers want? Cross-country comparison

Den årliga undersökningen Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas attityd och beteende i det snabbt föränderliga medie- och tekniklandskapet.

Online betting and gaming regulation 2014

Rapporten tittar närmare på några perspektiv på den sannolika utvecklingen av regleringar inom spel online, effekterna av regleringar och vad som kan göra regleringar mer framgångsrika.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Entertainment and media industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Entertainment & Media.