Measuring the effectiveness of online advertising

När en ökande andel av marknadsföringsbudgetarna går till onlinekampanjer, blir mätning av utfallet mer än någonsin en nyckelfråga.