Metal & Mining

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med erfarna specialister

Aktörer inom gruv- och metallbranschen står idag inför en rad intressanta utmaningar. Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver att aktörerna möter den ökade efterfrågan på råvarorna både från inarbetade och nya marknader. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...

Highlights

Gruvbarometern 2016

PwC tar varje år pulsen på den svenska gruvbranschen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen

PwC:s Energiprisindex december 2015

PwC:s Energiprisindex minskade med 3,9 procent i november främst drivet av en nedgång i elpriset om 12,5 procent.

PwC:s Energiprisindex november 2015

Kraftigt ökade elpriser bidrog till att PwC:s Energiprisindex steg med 10,1 procent under oktober.

PwC:s Energiprisindex oktober 2015

Efter uppgång i augusti föll PwC:s Energiprisindex tillbaka med 2,4 procent under september till följd av nedgångar i olje-, kol- och elpriser.

PwC:s Energiprisindex september 2015

En kraftig uppgång på elpriset bidrog till att Energiprisindex steg med 8 procen tunder augusti månad men befinner sig fortfarande på en historiskt låg nivå.

Mine 2015: Gloves are off

Gruvsektorn kommer att behöva vara återhållsam samtidigt som de hanterar ett antal pågående utmaningar, visar rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex juni 2015

PwC:s Energiprisindex når sin lägsta notering sedan startåret 2008 efter en nedgång med 11,7 procent under maj.

PwC:s Energiprisindex maj 2015

Fallande el- och naturgaspriser bidrog till en svag nedgång i PwC:s Energiprisindex under den gånga månaden, visar rapporten.

Gruvbarometern 2015

Gruvbarometern tar varje år pulsen på den svenska gruvbranschen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen.

Mine 2014: Realigning expectations

2013 var ännu ett tufft år för gruvindustrin. Men trots volatiliteten finns fortfarande en långsiktig efterfråga, främst från tillväxtmarknader.

PwC:s Energiprisindex juli 2015

Ytterligare prisfall på el bidrog till att Energiprisindex sjönk med 3 procent under juni månad.