Metal & Mining

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med erfarna specialister

Aktörer inom gruv- och metallbranschen står idag inför en rad intressanta utmaningar. Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver att aktörerna möter den ökade efterfrågan på råvarorna både från inarbetade och nya marknader. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...

Highlights

Mine 2015: Gloves are off

2015-07-27

Gruvsektorn kommer att behöva vara återhållsam samtidigt som de hanterar ett antal pågående utmaningar, visar rapporten från PwC.

Gruvbarometern 2015

2015-01-22

Gruvbarometern tar varje år pulsen på den svenska gruvbranschen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen.

Martin Johansson

2014-10-15

Martin Johansson, ny ansvarig för branschfrågor inom gruv- och stålbranschen i Sverige.

Mine 2014: Realigning expectations

2014-08-10

2013 var ännu ett tufft år för gruvindustrin. Men trots volatiliteten finns fortfarande en långsiktig efterfråga, främst från tillväxtmarknader.

2014 Global mining deals outlook and 2013 review

2014-03-02

2013 var ett av de sämsta åren för företagstransaktioner (M&A) inom gruvindustrin under nästan ett helt decennium, men 2014 förväntas se ljusare ut.