Erfarna branschspecialister inom stålindustri och gruvnäring

Vi hjälper både större och mindre aktörer inom den svenska stålindustrin och gruvnäringen och engagerar oss kontinuerligt i frågor som är viktiga för branschen. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet i Sverige och i vårt internationella nätverk.

Vi hjälper våra kunder med:

  • Energi och Climate Change
  • Redovisning
  • Revision
  • Värdering och strategi
  • Finansiering
  • Riskhantering
  • Skattefrågor

Gruvbarometern 2016

PwC tar varje år pulsen på den svenska gruvbranschen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen

PwC:s Energiprisindex december 2015

PwC:s Energiprisindex minskade med 3,9 procent i november främst drivet av en nedgång i elpriset om 12,5 procent.

PwC:s Energiprisindex november 2015

Kraftigt ökade elpriser bidrog till att PwC:s Energiprisindex steg med 10,1 procent under oktober.

PwC:s Energiprisindex oktober 2015

Efter uppgång i augusti föll PwC:s Energiprisindex tillbaka med 2,4 procent under september till följd av nedgångar i olje-, kol- och elpriser.

PwC:s Energiprisindex september 2015

En kraftig uppgång på elpriset bidrog till att Energiprisindex steg med 8 procen tunder augusti månad men befinner sig fortfarande på en historiskt låg nivå.

Mine 2015: Gloves are off

Gruvsektorn kommer att behöva vara återhållsam samtidigt som de hanterar ett antal pågående utmaningar, visar rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex juni 2015

PwC:s Energiprisindex når sin lägsta notering sedan startåret 2008 efter en nedgång med 11,7 procent under maj.

PwC:s Energiprisindex maj 2015

Fallande el- och naturgaspriser bidrog till en svag nedgång i PwC:s Energiprisindex under den gånga månaden, visar rapporten.

Gruvbarometern 2015

Gruvbarometern tar varje år pulsen på den svenska gruvbranschen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen.

Mine 2014: Realigning expectations

2013 var ännu ett tufft år för gruvindustrin. Men trots volatiliteten finns fortfarande en långsiktig efterfråga, främst från tillväxtmarknader.

PwC:s Energiprisindex juli 2015

Ytterligare prisfall på el bidrog till att Energiprisindex sjönk med 3 procent under juni månad.

Anna Elmfeldt

Branschansvarig Energy, utilities & mining

0709-29 41 66

LinkedIn| E-mail