Metal & Mining

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med erfarna specialister

Aktörer inom gruv- och metallbranschen står idag inför en rad intressanta utmaningar. Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver att aktörerna möter den ökade efterfrågan på råvarorna både från inarbetade och nya marknader. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC:s Energiprisindex maj 2015

Fallande el- och naturgaspriser bidrog till en svag nedgång i PwC:s Energiprisindex under den gånga månaden, visar rapporten.

PwC:s Energiprisindex april 2015

Stora prisnedgångar i fossila bränslen motverkas endast delvis av ett stigande elpris och Energiprisindex minskar med 0,7 procent, visar rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex mars 2015

Trots prisuppgångar i olja, naturgas och kol faller Energiprisindex med 5 procent drivet av en elprisnedgång om 22 procent.

PwC:s Energiprisindex februari 2015

Elprisets uppgång motverkade fortsatta nedgångar i olja, naturgas och kol och innebär att Energiprisindex i princip är oförändrat och i nivå med indexåret 2008.

Gruvbarometern 2015

Gruvbarometern tar varje år pulsen på den svenska gruvbranschen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen.

PwC:s Energiprisindex januari 2015

PwC:s Energiprisindex föll med nära 4% under december månad efter prisnedgångar i olja, naturgas, kol och el.

PwC:s Energiprisindex december 2014

Återgång till mer normal säsongstemperatur samt en torrare period får elpriserna att stiga med 21,7% jämfört med månaden innan.

PwC:s Energiprisindex november 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

PwC:s Energiprisindex oktober 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

PwC:s Energiprisindex september 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.