Metal & Mining

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med erfarna specialister

Aktörer inom gruv- och metallbranschen står idag inför en rad intressanta utmaningar. Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver att aktörerna möter den ökade efterfrågan på råvarorna både från inarbetade och nya marknader. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC:s Energiprisindex april 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

PwC:s Energiprisindex mars 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

Forging ahead: Fourth-quarter 2013 metals industry mergers and acquisitions analysis

Forging ahead är en kvartalsanalys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom metallindustrin.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the metals industry

Många företagsledare i metallindustrin är mycket mindre optimistiska jämfört med ledare i andra sektorer, enligt PwC:s undersökning CEO Survey.

PwC:s Energiprisindex februari 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

Gruvbarometern 2014

Gruvbarometern tar varje år pulsen på den svenska gruvbranschen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen.

PwC:s Energiprisindex januari 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

PwC:s Energiprisindex december 2013

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

Forging ahead: Third-quarter 2013 metals industry mergers and acquisitions analysis

Forging ahead är en kvartalsanalys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom metallindustrin.

PwC:s Energiprisindex november 2013

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.