Forging Ahead - Metals Industry Q1 2011

First-quarter 2011 global metals industry mergers and acquisitions analysis

Forging Ahead är PwC:s rapport som kvartalsvis analyserar den globala M&A aktiviteten inom metallindustrin.

Det första kvartalet 2011 pekar mot en liknande trend som under 2010. Framträdande drag är att företagen har stärkts och metallpriserna har stabiliserats på en relativt hög nivå vilket i sin tur inneburit en återhämtning för M&A aktiviteten på global nivå.

Utöver sammanfattningen av M&A:s tar rapporten även upp de väsentliga frågor som många av metallbolagen står inför i samband med ett förvärv. Med den ökande M&A aktiviteten i världen ligger utmaningen inte bara i att sänka kostnaderna utan också i att skapa integration och att överbygga kulturella skillnader i verksamheten. Fokus för företagen ligger på att hantera dessa frågor för att skapa synergier och förtroende hos sina intressenter.