Gruvbarometern 2012

Stark prospekteringstrend trots finansiell turbulens

Svårigheterna att locka rätt personal till gruvor i norr kan komma att påverka utveckling och lönsamhet av svenska gruvföretag. Om löneläget pressas upp kan det på sikt försämra resultaten för gruvbolagen, visar Gruvbarometern 2012 från PwC.

Ett av den svenska gruv- och metallnäringens största orosmoln för de kommande tolv månaderna är frågan om kompetensförsörjning. Cirka fyra av fem av de bolag som ingår i studien anger att personalfrågan är en av de affärsstrategiskt viktigaste frågorna framöver.

Undersökningen syftar till att öka kunskapen om vilka frågor som i dagsläget är angelägna för gruv-och metallsektorn. Målgruppen är företag verksamma inom gruvnäringen i Sverige. I urvalet fanns 34 svenska gruvföretag. Bland dessa har 21 telefonintervjuer med företagets vd eller ekonomichef genomförts under perioden oktober-november 2011.