Metals Deals Forging Ahead - 2012 Outlook & 2011 Review

Vår senaste rapport Metals Deals - Forging Ahead - 2012 Outlook & 2011 Review är ute nu. Rapporten tar upp M&A:s inom Metallbranschen under 2011 och blickar framåt mot 2012. Regionala marknader som Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika diskuteras närmare och man fångar upp frågor som är specifika för de olika regionerna.

Vilka är då de viktigaste frågorna för 2012? Utvecklingen inom den globala metallmarknaden beror till stor del på hur USA:s ekonomi återhämtar sig men även på Kinas tillväxt och då främst på hur detta avspeglas i byggbranschen. Samtidigt ser vi nya allianser mellan bolagen och att det blir allt viktigare att konsolidera sin verksamhet för att säkra tillgångar på resurser och få tillgång till tillväxtmarknader. Kinas närvaro på världsmarknaden kommer troligtvis att stärkas då fler företag är redo att agera på global nivå.