Public sector

Hantera de höga förändringskraven med välmeriterad partner

Förändringstrycket på den offentliga sektorn är enormt. Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Vi hjälper er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och få mer konkret nytta för pengarna.

Läs mer om våra tjänster för:

Highlights

Agile government: Responding to citizens changing needs

2015-11-11

Rapporten redogör för hur regeringar samarbetar med privat sektor och civila aktörer för att möta medborgarnas behov, till följd av den snabba tekniska utvecklingen.

PwC medverkar på Kvalitetsmässan 3-5 november

2015-10-15

PwC medverkar på Kvalitetsmässan 2015 som anordnas i Göteborg den 3-5 november.

Enterprise risk management in the public sector

2015-10-05

Allt fler organisationer integrerar riskhantering i sina verksamheter, men många saknar formella riskhanteringsprogram, visar rapporten från PwC.

Towards a new era in government accounting and reporting

2015-10-02

I rapporten från PwC analyseras viktiga aspekter rörande offentlig redovisning och rapportering kring fyra teman.

A smart move: Future-proofing Australia’s workforce by growing skills in science, technology, engineering and maths (STEM)

2015-09-11

Australien behöver positionera sig bättre för att konkurrera i den globala ekonomin i framtiden, visar rapporten A smart move från PwC.

Building a customer-centric shared service

2015-09-11

Företag och myndigheter behöver lägga resurser på att trimma sina verksamheter för att bli mer kundfokuserade, visar rapporten från PwC.

Audit readiness essentials: An Insider's Answers to your most commonly asked questions

2015-09-11

Guiden presenterar den viktigaste kompetensen för revisionsförberedelse som visat sig framgångsrik för företag inom civila myndigheter och USA:s försvarsdepartement.

The Data act: A Revolution in government technology

2015-09-11

Den 9 maj 2014 blev DATA Act gällande lag - USA:s första lagstiftning om öppenhet och insyn vad gäller uppgifter.

2015 federal OCIO study report: Adopting transformation

2015-09-11

Rapporten från PwC tittar närmare på hur federala IT-avdelningar i USA hanterar motgångar.

Forces for change: The public’s view of defence

2015-09-09

Rapporten från PwC tittar närmare på allmänhetens syn på försvaret.

Whitehall Matters: A spending review special

2015-09-09

Rapporten från PwC redogör för praktiska förändringar som sektorn kan göra för att föra de offentliga finanserna i balans.

State-owned enterprises: Catalysts for public value creation?

2015-05-04

Statliga bolag spelar en viktig roll för att skapa allmännyttigt värde, det visar rapporten State-owned enterprises: Catalysts for public value creation? från PwC.

8 myndigheter nominerade till Sveriges modernaste myndighet

2015-04-27

Åtta myndigheter nominerade till tävlingen Sveriges modernaste myndighet som PwC är med och arrangerar.

Into Africa - the continent's Cities of Opportunity

2015-03-15

Den växande medelklassen, den starka befolkningstillväxten och tekniska innovationer är trender som formar framtiden för Afrika, visar rapporten från PwC.

Fighting fraud in the public sector III

2015-03-15

Rapporten från PwC tittar närmare på hur offentlig sektor kan vidta åtgärder för att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier.

Sustainable productivity

2015-03-15

En benchmarkingstudie från PwC om företagstjänster inom den offentliga sektorn som ger insikter från 20 statliga myndigheter och enheter.

Kommunala bolags avdragsrätt för ränta på lån till kommunen

2015-03-10

Nya utvidgade regler om begränsningar i avdragsrätten för ränta på skuld till ett företag i intressegemenskap började gälla i januari 2013. Sedan dess har tillämpningen av de nya reglerna på det kommunala området medfört att avdragsrätten enligt den så kallade ventilen har inskränkts.

Government and the Global CEO: Delivering outcomes, creating value

2015-03-08

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service, visar PwC:s undersökning Government & the Global CEO.

PwC är medarrangör i tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet 2015

2015-02-22

PwC är med och arrangerar tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet 2015.

World in 2050: Will the shift in economic power continue?

2015-02-22

En förskjutning av den globala ekonomiska makten till tillväxtekonomierna lär fortsätta, trots en betydande nedgång i Kina efter 2020.

Amsterdam - A city of opportunity

2015-01-18

Amsterdam hamnar på fjärde plats i studien Cities of opportunity från PwC.

Good jobs: A demos and PwC essay collection

2015-01-18

Rapporten tar upp frågor som hur vi kan skapa flera bra jobb, hur produktiviteten kan lyftas och den offentliga sektorns roll.

Smart moves: Tapping into growth in public transport

2015-01-18

Efterfrågan på smartare former av biljettförsäljning ökar i Storbritannien och fler är beredda att anta ny teknik.

Trust in public finances

2015-01-18

Rapporten visar att förtroendet för offentliga finanser har utmanats av finansiella och ekonomiska kriser de senaste åren.

Good growth for cities

2014-11-23

Rapporten mäter den ekonomiska välfärden i Storbritanniens största städer.

Study to inform the impact assessment of EPSAS implementation

2014-10-19

Denna studie analyserar de potentiella kostnaderna och fördelarna med att genomföra EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) i EU-medlemsstaterna.

Deregulation of Fees: Pricing our higher education

2014-09-28

Rapporten tittar närmare på hur de föreslagna ändringarna i den senaste Commonwealth-budgeten kan innebära betydande följder för den eftergymnasiala utbildningssektorn i Australien.

Putting a value on early childhood education and care in Australia

2014-09-28

PwC:s inlaga till den australiensiska undersökningen belyser forskningen att den största produktivitetsnyttan med ökat deltagandet i barnomsorg är den långsiktiga vinsten från när barnen når vuxen ålder och kommer in i arbetskraften.

New Capitalism: A Holistic Approach to Development

2014-09-21

I en intervju med The World Financial Review svarar PwC:s Jan Sturesson (Global Leader of Government and Public Services Industry) på frågor om hållbar utveckling.

Decentralisation decade: A plan for economic prosperity, public service transformation and democratic renewal in England

2014-09-14

Rapporten "anger framtidsutsikter och prioriteringar för decentralisering i England under de kommande tio åren.

Germany 2030 - Jobs in the Future

2014-09-14

Rapporten, skriven på tysk, analyserar tillgången och efterfrågan på arbetskraft i Tyskland fram till år 2030.

Trade & Finance - summer 2014

2014-09-07

Klimatfrågan och de nödvändiga investeringar och särskilda utmaningar som följer av förändringarna står i fokus i nya upplagan av Trade & Finance.

Who’s accountable now? The public’s view on decentralization

2014-08-24

Undersökningen från 2009 har uppdaterats angående vem allmänheten håller ansvarig för de offentliga tjänsterna och för ekonomin.

Productivity in the public sector: What makes a good job?

2014-07-27

Rapporten undersöker vad som kan göras för att höja produktiviteten och hur den offentliga sektorn kan spela en roll.

Capital project and infrastructure spending: Outlook to 2025

2014-06-22

Rapporten visar att satsningarna på infrastruktur har börjat återhämta sig efter den globala finanskrisen och förväntas växa kraftigt under de kommande tio åren.

The connected classroom: How Canadians see the evolution of education

2014-06-15

Digital utbildning är ett sätt att förbättra elevernas resultat och förbereda dem bättre för framtiden, visar denna rapport där 1 900 tillfrågade personer i Kanada ger sin syn på läget inom utbildning.

Cities of Opportunity 2014

2014-05-19

Stockholm är världsledande inom delområdena hållbarhet samt hälsa, trygghet och säkerhet, visar rapporten Cities of Opportunity som analyserar 30 utvalda städer utifrån tio områden som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential

Cities of Opportunity 2014 - Stockholm

2014-05-19

Stockholm är världsledande inom områden som hållbarhet, hälsa, trygghet och säkerhet och totalt sett hamnar staden på en sjundeplats bland 30 storstäder i världen, visar rapporten Cities of Opportunity 2014 .

It’s how you play the game: Matching a region’s priorities with the right mega – or not so mega – event

2014-04-20

Vad motiverar den hårda konkurrensen om att vara värd för högprofil-evenemang som OS och fotbollsVM? Är riskerna värda belöningen?