Public sector

Hantera de höga förändringskraven med välmeriterad partner

Förändringstrycket på den offentliga sektorn är enormt. Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Vi hjälper er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och få mer konkret nytta för pengarna.

Läs mer om våra tjänster för:

Highlights

Deregulation of Fees: Pricing our higher education

Rapporten tittar närmare på hur de föreslagna ändringarna i den senaste Commonwealth-budgeten kan innebära betydande följder för den eftergymnasiala utbildningssektorn i Australien.

Putting a value on early childhood education and care in Australia

PwC:s inlaga till den australiensiska undersökningen belyser forskningen att den största produktivitetsnyttan med ökat deltagandet i barnomsorg är den långsiktiga vinsten från när barnen når vuxen ålder och kommer in i arbetskraften.

Decentralisation decade: A plan for economic prosperity, public service transformation and democratic renewal in England

Rapporten "anger framtidsutsikter och prioriteringar för decentralisering i England under de kommande tio åren.

Germany 2030 - Jobs in the Future

Rapporten, skriven på tysk, analyserar tillgången och efterfrågan på arbetskraft i Tyskland fram till år 2030.

Trade & Finance - summer 2014

Klimatfrågan och de nödvändiga investeringar och särskilda utmaningar som följer av förändringarna står i fokus i nya upplagan av Trade & Finance.

Who’s accountable now? The public’s view on decentralization

Undersökningen från 2009 har uppdaterats angående vem allmänheten håller ansvarig för de offentliga tjänsterna och för ekonomin.

Productivity in the public sector: What makes a good job?

Rapporten undersöker vad som kan göras för att höja produktiviteten och hur den offentliga sektorn kan spela en roll.

Capital project and infrastructure spending: Outlook to 2025

Rapporten visar att satsningarna på infrastruktur har börjat återhämta sig efter den globala finanskrisen och förväntas växa kraftigt under de kommande tio åren.

The connected classroom: How Canadians see the evolution of education

Digital utbildning är ett sätt att förbättra elevernas resultat och förbereda dem bättre för framtiden, visar denna rapport där 1 900 tillfrågade personer i Kanada ger sin syn på läget inom utbildning.

Cities of Opportunity 2014

Stockholm är världsledande inom delområdena hållbarhet samt hälsa, trygghet och säkerhet, visar rapporten Cities of Opportunity som analyserar 30 utvalda städer utifrån tio områden som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential