Public sector

Hantera de höga förändringskraven med välmeriterad partner

Förändringstrycket på den offentliga sektorn är enormt. Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Vi hjälper er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och få mer konkret nytta för pengarna.

Läs mer om våra tjänster för:

Highlights

Amsterdam - A city of opportunity

Amsterdam hamnar på fjärde plats i studien Cities of opportunity från PwC.

Good jobs: A demos and PwC essay collection

Rapporten tar upp frågor som hur vi kan skapa flera bra jobb, hur produktiviteten kan lyftas och den offentliga sektorns roll.

Smart moves: Tapping into growth in public transport

Efterfrågan på smartare former av biljettförsäljning ökar i Storbritannien och fler är beredda att anta ny teknik.

Trust in public finances

Rapporten visar att förtroendet för offentliga finanser har utmanats av finansiella och ekonomiska kriser de senaste åren.

Good growth for cities

Rapporten mäter den ekonomiska välfärden i Storbritanniens största städer.

Study to inform the impact assessment of EPSAS implementation

Denna studie analyserar de potentiella kostnaderna och fördelarna med att genomföra EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) i EU-medlemsstaterna.

Deregulation of Fees: Pricing our higher education

Rapporten tittar närmare på hur de föreslagna ändringarna i den senaste Commonwealth-budgeten kan innebära betydande följder för den eftergymnasiala utbildningssektorn i Australien.

Putting a value on early childhood education and care in Australia

PwC:s inlaga till den australiensiska undersökningen belyser forskningen att den största produktivitetsnyttan med ökat deltagandet i barnomsorg är den långsiktiga vinsten från när barnen når vuxen ålder och kommer in i arbetskraften.

New Capitalism: A Holistic Approach to Development

I en intervju med The World Financial Review svarar PwC:s Jan Sturesson (Global Leader of Government and Public Services Industry) på frågor om hållbar utveckling.

Decentralisation decade: A plan for economic prosperity, public service transformation and democratic renewal in England

Rapporten "anger framtidsutsikter och prioriteringar för decentralisering i England under de kommande tio åren.