Företagsfakta

Sverige

 • PwC
 • Ledande i Sverige
 • 3 600 medarbetare
 • 100 kontor

Globalt
 • PwC
 • Världsledande
 • 208 000 medarbetare
 • 157 länder

Affärsidé och framgångsfaktorer
PwC ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt dess ägare, organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet.

Verksamhetens framgångsfaktorer är:

 • Närhet till bred kompetens
 • Förståelse för kundens kultur och affärer
 • Proaktivt och affärsmässigt agerande
 • Personligt engagemang och förtroende
 • Fokus på kvalitet och professionalism

PwC har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov. Företaget erbjuder snabb tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden.

Visioner och mål
Revisionsbyråbranschen har en nyckelroll i näringslivet, både som expert och rådgivare åt företag och som garant för att den finansiella informationen svarar mot de krav på trovärdighet som en effektivt fungerande kapitalmarknad ställer. PwC:s vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.

Värderingarna Teamwork, Leadership och Excellence är gemensamma för hela det globala nätverket. Teamwork står för att komma fram till de bästa lösningarna i samarbete med kollegor och kunder. Detta samarbete är en förutsättning för att kunna leverera rätt kompetens och rätt lösning utifrån specifikt behov. Leadership innebär att PwC leder utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft. Excellence, slutligen, betyder att hålla vad som utlovats och överträffa de förväntningar som ställs. De långsiktiga målen innefattar en fortsatt ledande marknadsposition, att vara den ledande aktören i branschfrågor, en bibehållen position som branschens bästa arbetsplats samt konsolidering med fokus på lönsamhet.

Styrelse

Ordförande
Peter Clemedtson

Styrelseledamöter
Helen Salmonsson
Mikael Eriksson
Michael Bengtsson
Magnus Willfors
Hans Jönsson
Anna-Clara af Ekenstam
Anders Lundin
Ann-Christine Hägglund
Jan Sturesson
Jan Nyström
Lena Salomon
Mikael Carlén

Personalrepresentanter
Göran Bengtsson
Lena A Blom
Yvonne Lundin