Fakta om PwC

PwC i Sverige och världen

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 50 000 kunder som består av globala företag, stora företag och organisationer, små och medelstora företag och offentlig sektor. Vi har 100 kontor i landet och 3 700 medarbetare.

Global expertis

PwC Sverige ingår i det globala PwC-nätverket som finns i 157 länder och har cirka 223 000 medarbetare. Som medlem i PwC-nätverket har vi tillgång till resurser, metoder, kunskap och expertis inom hela det internationella nätverket. Det är kombinationen av global expertis och lokal närhet som gör oss framgångsrika.

Vår vision

PwC:s vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende.
 

Vårt syfte

PwC:s syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem.
 

Gemensamma värderingar

Inom PwC-nätverket har vi en gemensam uppförandekod, Code of Conduct, som är gemensam för alla medarbetare. Koden innehåller affärsetiska principer och betonar vikten av att våra medarbetare alltid bär med sig ett gott förhållningssätt i frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässig hänsyn. Den bygger på våra kärnvärden integritet, skillnad, omsorg, samverkan och nyskapande. 

  • Vi agerar med integritet för det som är rätt och hållbart.
  • Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder med perspektiv, beslutsfattande och genomförande i viktiga frågor.
  • Vi visar omsorg för våra kunder och kollegor, så att de får den trygghet och utveckling som de eftersträvar.
  • Vi samverkar över gränserna med en mångfald av talang som kombinerar kunskap, expertis och nyfikenhet.
  • Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar, med kreativitet och teknologi som avgörande möjliggörare.

Kontakta oss

Johan Rippe
vVD och ansvarig marknadsfrågor
Tel 0709-29 11 88
Email

Följ oss