Sponsorengagemang

Sponsring är ett sätt att stärka vårt varumärke, skapa mötesplatser och stärka vår relation med kunder och medarbetare. Förhoppningsvis bidrar vi också till förbättringar och framgångar inom de områden vi sponsrar.

PwC ska associeras med positiva aktiviteter och det sker bland annat genom att vi ingår samarbeten med organisationer som delar våra värderingar. 

Vi är stolta sponsorer till bland annat:

Innovation

Innovationspriset
PwC utlyser i samarbete med Lunds universitets utvecklings AB (LUAB) ett innovationspris på 250 000 kronor. Avsikten med priset är att stimulera innovationsarbetet primärt runt Skånes universitet och högskolor, så att fler tillväxtföretag skapas i Skåneregionen.
Läs mer om Innovationspriset

Kunskap & Kompetens

Ideell Arena
PwC är stolt huvudsponsor till Ideell Arena. Syftet med vårt engagemang är att främja utvecklingen inom den ideella sektorn. Genom vårt sponsorskap bidrar vi till att Ideell Arena kan;

  • Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap
  • Främja kunskapsutveckling kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna
  • Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.
    Läs mer om Ideell Arena

PwC har en avdelning med revisorer och rådgivare som är fokuserade på att tillhandahålla spetskompetens till ideella sektorn. Inom avdelningen finns samlad kompetens om ideella sektorns speciella regelverk kring redovisning, skatt, revision, juridik och verksamhetsrelaterade frågor, såsom verksamhetsutveckling, governance, riskhantering och intern kontroll.

Genom detta sponsorskap bidrar vi till ideella sektorns utveckling och har därför valt att inte sponsra eller genomföra pro bono-uppdrag för enskilda organisationer.

Idrott & Kultur

Lidingöloppet logotype Lidingöloppet

Sedan 2011 är vi huvudsponsorer till Lidingöloppet – världens största terränglopp och en del av den svenska klassikern. Engagemanget ligger helt i linje med vår satsning på den egna personalen i friskvårdssyfte. Lidingöloppets breda utbud med stavgång till 30 kilometer terränglopp gör det möjligt för alla att vara med.

Syftet är att exponera PwC i ett sammanhang som stärker våra värderingar, attrahera kompetenta och medvetna medarbetare samt ge oss en möjlighet att skapa dialog med kunder och potentiella kunder genom ett gemensamt intresse.
Läs mer om Lidingöloppet

Beridna Högvakten
Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som nu i modern tid kommit att bli en av Stockholms största turistattraktioner.
Läs mer om Beridna Högvakten

Samarbetsprojekt

StyrelseAkademien
PwC är strategisk samarbetspartner till StyrelseAkademien som är en ideell förening som verkar för bättre styrelsearbete inom svenska företag. StyrelseAkademien vill främja utvecklingen av god styrelsesed men även samspelet mellan styrelse och revisorer. StyrelseAkademien har genom sitt arbete varit tongivande i just utvecklingen av god styrelsesed, där PwC framförallt samarbetar i vissa utbildningar och seminarier. StyrelseAkademiens signum är fokus på utbildning för styrelser.
Läs mer om StyrelseAkademien

Läs mer om vårt samhällsengagemang här