Våra nätverk

Att verka för att  bygga och stärka relationer mellan människor är viktigt för oss inom PwC. Därför är vi engagerade i olika former av nätverk där människor kan träffas och utbyta erfarenheter. Det handlar till exempel om nätverk för styrelsearbete, forum för framtida beslutsfattare och alumninätverk för att behålla relationen med tidigare medarbetare. Här kan du läsa mer om de nätverk som vi engagerar oss i: