Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden och nyhetsinformation. Kontakta oss gärna med din förfrågan.

Varbergs kommun prisas för ”Bästa förvaltningsberättelse”

2016-08-17

Varje år delar PwC ut priset för ”Bästa förvaltningsberättelse” till den kommun i landet som på bästa sätt lyckas redogöra för det senaste verksamhetsåret. Priset för ”Bästa förvaltningsberättelse 2015” går till Varbergs kommun.

PwC tecknar ramavtal med Kammarkollegiet – Managementtjänster verksamhets- och organisationsutveckling

2016-08-12

Kammarkollegiet har 1 augusti 2016 tecknat ramavtal med PwC som omfattar managementtjänster avseende verksamhets- och organisationsutveckling i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och därmed höja kvalitén på offentlig förvaltning.

Regleringar den största risken inom energisektorn

2016-07-06

Den svenska energimarknaden har historiskt varit starkt påverkad av politik och regulatoriska förändringar av olika slag. Omfattningen av regleringar har enligt branschen dessutom ökat på senare år. Men det är inom tjänsteerbjudandet och försäljning som energibolagen tror på störst förändringar.

Vården inte redo för den digitala patienten

2016-07-04

Den nya rapporten ”Den digitala patienten är här. Är vården redo?” beskriver vårdpersonals attityder till digitala och virtuella vårdlösningar.

PwC utser nya huvudansvariga revisorer i SCA och SAAB

2016-03-18

PwC har i samråd med SCA och respektive SAAB beslutat att utse Mikael Eriksson till ny huvudansvarig revisor i SCA och Bo Hjalmarsson i SAAB. Bytet av huvudansvariga revisorer sker omgående, vilket innebär att Mikael Eriksson kommer att vara den revisor som avlämnar revisionsberättelsen avseende 2015 för SCA.

PwC överklagar Revisorsnämndens varning

2016-03-09

Beslutet att överklaga är taget på juridiska grunder efter samråd med externa och interna experter. Samtidigt vill PwC återigen framhålla att vi tagit intryck av debatten och att PwC:s revisorer inte ska delta i motsvarande aktiviteter i framtiden.

PwC Sverige förvärvar ledande säkerhetskonsult

2016-03-07

PwC Sverige har i dag förvärvat Ekelöw InfoSecurity-koncernen. Ekelöw är ett av Sveriges ledande oberoende säkerhetskonsultföretag och förvärvet bidrar väsentligt till PwC:s mål att vara den ledande leverantören av revision och rådgivning inom informations- och IT-säkerhet i Sverige.

PwC i Davos: Företagsledare mer pessimistiska kring global tillväxt och upplever ökade risker

2016-01-19

PwC:s 19:e upplaga av den globala vd-undersökningen visar att företagsledare är mer pessimistiska kring global tillväxt och upplever ökade risker än tidigare.

Svensk vindkraft i motvind

2015-12-04

Omsättningen i den svenska vindkraftsbranschen har varit näst intill oförändrad sedan 2011, visar rapporten Vindkraftsmarknaden 2015 från PwC.

PwC: Tio år av sjunkande skattetryck för svenska företag

2015-12-03

Företagens totala skattetryck i Sverige har sjunkit stadigt de senaste tio åren till 49 procent (54 procent år 2004), visar Paying Taxes från PwC.

PwC prisar We Effect för bästa redovisning i den ideella sektorn

2015-11-18

We Effect får ta emot utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn och juryn delar även ut ett hedersomnämnande till Sjöräddningssällskapet.

Landets småföretag i rekryteringstagen

2015-10-28

Småföretag i Sverige ser ut att ha vind i seglen och nästan vartannat planerar att rekrytera det närmaste året, visar rapporten ”Företagarens vardag” från PwC.

Svenska företag fortsätter att investera stort i forskning och utveckling

2015-10-27

Svenska noterade bolag med huvudkontor i Sverige fortsätter att öka sina investeringar i forskning, visar rapporten ”Global Innovation 1000” från Strategy&.

Den globala ekonomin oroar svensk verkstadsindustri

2015-10-21

Allt fler svenska industriföretag ser med oro på världsekonomin och flertalet är i startgroparna när det gäller digitalisering, visar Verkstadsbarometern 2015.

Ny teknik kan spara vårdmiljarder årligen

2015-09-10

Det finns stor öppenhet i Sverige för nya digitala vårdlösningar och införandet skulle kunna ge årliga besparingar i miljardklassen, visar en ny studie från PwC.

Bygg- och anläggningsbranschen tror på ökad aktivitet det närmaste året

2015-05-10

Svenska bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för utländska underentreprenörer, man upplever det som problematiskt att rekrytera och behålla kvinnor och en majoritet av branschen upplever att det finns korruptionsrisker, det visar Entreprenadbarometern 2015 från PwC.

Statliga bolag blir allt fler och mäktigare

2015-05-04

Statliga bolag spelar en viktig roll för att skapa allmännyttigt värde. Statligt ägande kan ge fördelar men kan också orsaka enorm ekonomisk skada om man inte tillämpar god praxis för ägandet och förvaltningen. Det visar rapporten State-owned enterprises från PwC.

Oplanerade vd-byten kostsamt för aktieägarna

2015-04-13

Ett oplanerat byte av vd i ett storbolag kostar aktieägarna 15 miljarder kronor mer i förlorat aktieägarvärde jämfört med ett planerat, visar en färsk rapport från Strategy& Research.

PwC:s granskning av SCA:s affärsflyg klar

2015-04-07

Styrelsen i SCA har gett Peter Clemedtson, auktoriserad revisor, PwC i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av efterlevnaden av bolagets flygpolicy för affärsflyget, avseende nyttjandet samt faktureringen av medföljandes alternativkostnad under perioden den 1 januari 2010 till den 31 december 2014.

Offentlig sektor måste leverera mer…med mindre medel

2015-03-10

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service, visar PwC:s 18:e årliga Global CEO Survey.

Fastighetsbranschen spår fortsatt goda tider

2015-03-04

En positiv bild målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwC:s Fastighetstempen.

Fastigheter: dramatiskt ökat intresse för investeringar i marknader som är under återhämtning

2015-02-01

Investerare tittar allt mer på sekundära tillgångar och investeringar på fastighetsmarknader som fortfarande är under återhämtning, visar rapporten Emerging Trends in Real Estate: Europe 2015 från PwC.

Arbete utomlands förväntas öka dramatiskt

2014-12-04

Antalet medarbetare på kortare uppdrag eller tjänsteresor utomlands spås öka globalt med 58 procent fram till år 2020, visar Modern Mobility survey 2014 från PwC.

Cancerfonden redovisar bäst inom ideell sektor

2014-11-19

Cancerfonden mottog den 19 november utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, som uppmärksammar de ideella föreningar och verksamhetsstiftelser som rapporterar verksamheten öppet, tydligt och pedagogiskt.

Utmaning för familjeföretag att överleva generationsskifte

2014-10-26

Statistik visar att få familjeföretag överlever ett generationsskifte och endast tio procent finns kvar att ta över för en tredje generation. Efter sex generationer är siffran nere i en procent*. Samtidigt visar en färsk undersökning från PwC att cirka 70 procent av svenska familjeföretag i undersökningen saknar tydlig successionsplan för nyckelpositioner.

Försiktig optimism i verkstadssektorn

2014-10-14

Verkstadsföretagen tror på det egna företagets vinstutveckling tolv månader framåt men är mer återhållsamma i sin prognos för branschen som helhet, visar årets andra verkstadsbarometer från PwC.

Globaliseringen ritar om kartan för transportfordon

2014-09-25

Stora förändringar väntas när det gäller marknaden för transportfordon, visar en ny undersökning från Strategy& som fokuserat på marknadens utveckling fram till 2020.

Digitalt mindset avgörande

2014-06-16

Digitaliseringen av mediamarknaden är tydlig - år 2018 kommer 55 procent av internet-användningen att ske via mobila enheter och 33 procent av den totala annonseringen att vara digital, enligt PwC:s prognos Global Entertainment and Media Outlook 2014–2018.

Företag misslyckas med intern rekrytering av kvinnor till vd-posten

2014-05-26

Barra tre procent av alla nytillträdda vd:ar är kvinnor, visar en ny rapport från Strateg& och PwC.

Småföretag rekryterar trots tuffare företagsklimat

2014-05-25

Varannan småföretagare uppger att de kommer rekrytera personal under de närmaste tolv månaderna, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med 2012, visar PwC:s återkommande företagarrapport om småföretagarnas situation.

Stockholm i topp när det gäller hållbarhet, hälsa, trygghet och säkerhet enligt ny rapport från PwC

2014-05-18

Stockholm är världsledande inom hållbarhet., hälsa, trygghet och säkerhet visar rapport från PwC.

Ökad tillgänglighet på ”öppna data”* skapar tillväxt, främjar demokratin och minskar korruption

2014-05-18

Sedan 2010 finns i Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) och enligt en rapport från PwC finns här en stor outnyttjad potential.

Fastighetstempen: Branschen tror på stigande priser

2014-05-13

Antalet företag som tror på stigande priser på den kommersiella fastighetsmarknaden ökar markant, visar PwC:s Fastighetstempen som bygger på intervjuer med beslutsfattare i svenska fastighetsbolag.

PwC inleder nytt mångfaldssamarbete med Mitt Liv

2014-05-11

I maj 2014 inleder PwC och Mitt Liv ett nytt samarbete i Stockholm och Göteborg med syfte att ytterligare utveckla PwC:s mångfaldsarbete, vilket bland annat sker genom Mitt Livs mentorprogram.

Företagsledare vill bli bättre på att kommunicera skatt

2014-05-11

Företagsledare världen över vill lägga större fokus på att kommunicera skattefrågor - de ser förtroendefrågan som allt mer central för företagens utsikter för tillväxt, visar en ny rapport från PwC.

Få familjeföretag överlever generationsskiften

2014-04-15

Endast 12 procent av familjeföretagen finns kvar för en tredje generation att ta över, visar en ny undersökning från PwC.

Marknadsriskpremien på fortsatt hög nivå

2014-04-13

Marknadsriskpremien ligger fortfarande på en mycket hög nivå och vi kan förvänta oss en dramatisk ökning av antalet börsintroduktioner under de kommande två åren - det är några av resultaten från PwC:s studie Riskpremien på den svenska aktiemarknaden.

Fortsatt positiva tongångar i verkstadsindustrin

2014-04-08

Allt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden och över hälften av ekonomicheferna i branschen spår en ökad vinstutveckling under de kommande tolv månaderna, visar rapporten Verkstadsbarometern Q1 2014 från PwC.

Korruptionsrisken fortsatt hög inom bygg- och entreprenadbranschen

2014-03-21

Korruption fortsätter att utmana byggsektorn och branschen själv menar att de största riskerna när det gäller oegentligheter handlar om svågerpolitik, kartellbildning och uppgjorda kontrakt. Trots det är det få som kartlägger riskerna, visar rapporten Entreprenadbarometern 2014.

Samverkan och förtroende - framtidsfrågor för offentliga organisationer i en digitaliserad värld

2014-03-04

Ökad digitalisering och teknisk utveckling, samverkan mellan stat och näringsliv samt återupprättat förtroende står högst på agendan när ledare för offentliga organisationer världen över rankar viktiga framtidsfrågor.

Män i klar styrelsemajoritet bland svenska Mid Cap-bolag

2014-03-04

Andelen manliga styrelseledamöter för bolag listade på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista uppgår till 76 procent och minst andel kvinnliga ledamöter återfinns inom sektorerna material och råvaror samt hälsovård, visar PwC:s rapport Ersättningsnivåer i svenska styrelser.

Allt fler svenska företag utsätts för ekonomisk brottslighet

2014-02-18

Andelen svenska företag som uppger att de drabbats av ekobrott närmar sig nu globala nivåer, visar PwC:s Global Economic Crime Survey 2014.

Kapitalförvaltning 2020

2014-02-09

Vilka konsekvenser får den senaste tidens ekonomiska instabilitet och fortlöpande regelverksförändringar på framtidens fond- och kapitalförvaltningsbransch? PwC har i sin senaste prognosrapport Asset Management 2020: A brave new world tittat närmare på de viktigaste faktorerna som formar branschen framöver.

Sverige toppar nytt index över länders utveckling

2014-02-05

När drygt fyrtio av världens största ekonomiers utveckling analyseras i PwC:s ESCAPE-index hamnar Sverige allra högst upp.

PwC har fått i uppdrag av Akademiska Hus att hålla i försäljningen av Campus Konradsberg i Stockholm

2014-02-01

PwC har fått i uppdrag av Akademiska Hus att hålla i försäljningen av Campus Konradsberg i Stockholm.

Norstedts Juridik förvärvar bokslutsprogramvara från PwC

2014-01-30

Norstedts Juridik, en del av Wolters Kluwer, meddelar att de förvärvat PwC:s programvara för bokslut och koncernkonsolidering.

Finansieringsfrågan utmanar svensk gruvnäring

2014-01-23

Svensk gruvnärings framtidstro grusas av utmaningar med finansiering och fallande råvarupriser, visar PwC:s rapport Gruvbarometern 2014.

Företagsledare ser ljusning i världsekonomin men efterlyser långsiktighet

2014-01-21

Företagsledare världen över ser betydligt ljusare på framtiden visar PwC:s årliga vd-undersökning.

Dublin i topp när Europas viktigaste fastighetsmarknader rankas

2014-01-21

Konkurrensen på Europas stora fastighetsmarknader gör att investerarna vänder blickarna mot återhämtningsmarknader som Irland och Spanien i jakten på avkastning, visar prognosrapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2014.

Vd:ar svagt optimistiska gällande ekonomisk tillväxt

2014-01-19

Cirka en tredjedel (37 procent) av 1 322 tillfrågade vd:ar världen över tror på en starkare global ekonomisk tillväxt de kommande tolv månaderna, visar årets upplaga av PwC:s undersökning CEO Survey.

Kontakta
Kristina Hedlund
Tel 0709-29 35 93
Email