Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden och nyhetsinformation. Kontakta oss gärna med din förfrågan.

Regleringar den största risken inom energisektorn

2016-07-06

Den svenska energimarknaden har historiskt varit starkt påverkad av politik och regulatoriska förändringar av olika slag. Omfattningen av regleringar har enligt branschen dessutom ökat på senare år. Men det är inom tjänsteerbjudandet och försäljning som energibolagen tror på störst förändringar.

Vården inte redo för den digitala patienten

2016-07-04

Den nya rapporten ”Den digitala patienten är här. Är vården redo?” beskriver vårdpersonals attityder till digitala och virtuella vårdlösningar.

PwC utser nya huvudansvariga revisorer i SCA och SAAB

2016-03-18

PwC har i samråd med SCA och respektive SAAB beslutat att utse Mikael Eriksson till ny huvudansvarig revisor i SCA och Bo Hjalmarsson i SAAB. Bytet av huvudansvariga revisorer sker omgående, vilket innebär att Mikael Eriksson kommer att vara den revisor som avlämnar revisionsberättelsen avseende 2015 för SCA.

PwC överklagar Revisorsnämndens varning

2016-03-09

Beslutet att överklaga är taget på juridiska grunder efter samråd med externa och interna experter. Samtidigt vill PwC återigen framhålla att vi tagit intryck av debatten och att PwC:s revisorer inte ska delta i motsvarande aktiviteter i framtiden.

PwC Sverige förvärvar ledande säkerhetskonsult

2016-03-07

PwC Sverige har i dag förvärvat Ekelöw InfoSecurity-koncernen. Ekelöw är ett av Sveriges ledande oberoende säkerhetskonsultföretag och förvärvet bidrar väsentligt till PwC:s mål att vara den ledande leverantören av revision och rådgivning inom informations- och IT-säkerhet i Sverige.

PwC i Davos: Företagsledare mer pessimistiska kring global tillväxt och upplever ökade risker

2016-01-19

PwC:s 19:e upplaga av den globala vd-undersökningen visar att företagsledare är mer pessimistiska kring global tillväxt och upplever ökade risker än tidigare.

Svensk vindkraft i motvind

2015-12-04

Omsättningen i den svenska vindkraftsbranschen har varit näst intill oförändrad sedan 2011, visar rapporten Vindkraftsmarknaden 2015 från PwC.

PwC: Tio år av sjunkande skattetryck för svenska företag

2015-12-03

Företagens totala skattetryck i Sverige har sjunkit stadigt de senaste tio åren till 49 procent (54 procent år 2004), visar Paying Taxes från PwC.

PwC prisar We Effect för bästa redovisning i den ideella sektorn

2015-11-18

We Effect får ta emot utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn och juryn delar även ut ett hedersomnämnande till Sjöräddningssällskapet.

Landets småföretag i rekryteringstagen

2015-10-28

Småföretag i Sverige ser ut att ha vind i seglen och nästan vartannat planerar att rekrytera det närmaste året, visar rapporten ”Företagarens vardag” från PwC.

Svenska företag fortsätter att investera stort i forskning och utveckling

2015-10-27

Svenska noterade bolag med huvudkontor i Sverige fortsätter att öka sina investeringar i forskning, visar rapporten ”Global Innovation 1000” från Strategy&.

Den globala ekonomin oroar svensk verkstadsindustri

2015-10-21

Allt fler svenska industriföretag ser med oro på världsekonomin och flertalet är i startgroparna när det gäller digitalisering, visar Verkstadsbarometern 2015.