Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden och nyhetsinformation. Kontakta oss gärna med din förfrågan.

PwC utser nya huvudansvariga revisorer i SCA och SAAB

2016-03-18

PwC har i samråd med SCA och respektive SAAB beslutat att utse Mikael Eriksson till ny huvudansvarig revisor i SCA och Bo Hjalmarsson i SAAB. Bytet av huvudansvariga revisorer sker omgående, vilket innebär att Mikael Eriksson kommer att vara den revisor som avlämnar revisionsberättelsen avseende 2015 för SCA.

PwC överklagar Revisorsnämndens varning

2016-03-09

Beslutet att överklaga är taget på juridiska grunder efter samråd med externa och interna experter. Samtidigt vill PwC återigen framhålla att vi tagit intryck av debatten och att PwC:s revisorer inte ska delta i motsvarande aktiviteter i framtiden.

PwC Sverige förvärvar ledande säkerhetskonsult

2016-03-07

PwC Sverige har i dag förvärvat Ekelöw InfoSecurity-koncernen. Ekelöw är ett av Sveriges ledande oberoende säkerhetskonsultföretag och förvärvet bidrar väsentligt till PwC:s mål att vara den ledande leverantören av revision och rådgivning inom informations- och IT-säkerhet i Sverige.

PwC i Davos: Företagsledare mer pessimistiska kring global tillväxt och upplever ökade risker

2016-01-19

PwC:s 19:e upplaga av den globala vd-undersökningen visar att företagsledare är mer pessimistiska kring global tillväxt och upplever ökade risker än tidigare.

Svensk vindkraft i motvind

2015-12-04

Omsättningen i den svenska vindkraftsbranschen har varit näst intill oförändrad sedan 2011, visar rapporten Vindkraftsmarknaden 2015 från PwC.

PwC: Tio år av sjunkande skattetryck för svenska företag

2015-12-03

Företagens totala skattetryck i Sverige har sjunkit stadigt de senaste tio åren till 49 procent (54 procent år 2004), visar Paying Taxes från PwC.

PwC prisar We Effect för bästa redovisning i den ideella sektorn

2015-11-18

We Effect får ta emot utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn och juryn delar även ut ett hedersomnämnande till Sjöräddningssällskapet.

Landets småföretag i rekryteringstagen

2015-10-28

Småföretag i Sverige ser ut att ha vind i seglen och nästan vartannat planerar att rekrytera det närmaste året, visar rapporten ”Företagarens vardag” från PwC.

Svenska företag fortsätter att investera stort i forskning och utveckling

2015-10-27

Svenska noterade bolag med huvudkontor i Sverige fortsätter att öka sina investeringar i forskning, visar rapporten ”Global Innovation 1000” från Strategy&.

Den globala ekonomin oroar svensk verkstadsindustri

2015-10-21

Allt fler svenska industriföretag ser med oro på världsekonomin och flertalet är i startgroparna när det gäller digitalisering, visar Verkstadsbarometern 2015.

Ny teknik kan spara vårdmiljarder årligen

2015-09-10

Det finns stor öppenhet i Sverige för nya digitala vårdlösningar och införandet skulle kunna ge årliga besparingar i miljardklassen, visar en ny studie från PwC.

Statliga bolag blir allt fler och mäktigare

2015-05-04

Statliga bolag spelar en viktig roll för att skapa allmännyttigt värde. Statligt ägande kan ge fördelar men kan också orsaka enorm ekonomisk skada om man inte tillämpar god praxis för ägandet och förvaltningen. Det visar rapporten State-owned enterprises från PwC.