Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden och nyhetsinformation. Kontakta oss gärna med din förfrågan.

PwC prisar We Effect för bästa redovisning i den ideella sektorn

2015-11-18

We Effect får ta emot utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn och juryn delar även ut ett hedersomnämnande till Sjöräddningssällskapet.

Landets småföretag i rekryteringstagen

2015-10-28

Småföretag i Sverige ser ut att ha vind i seglen och nästan vartannat planerar att rekrytera det närmaste året, visar rapporten ”Företagarens vardag” från PwC.

Svenska företag fortsätter att investera stort i forskning och utveckling

2015-10-27

Svenska noterade bolag med huvudkontor i Sverige fortsätter att öka sina investeringar i forskning, visar rapporten ”Global Innovation 1000” från Strategy&.

Den globala ekonomin oroar svensk verkstadsindustri

2015-10-21

Allt fler svenska industriföretag ser med oro på världsekonomin och flertalet är i startgroparna när det gäller digitalisering, visar Verkstadsbarometern 2015.

Ny teknik kan spara vårdmiljarder årligen

2015-09-10

Det finns stor öppenhet i Sverige för nya digitala vårdlösningar och införandet skulle kunna ge årliga besparingar i miljardklassen, visar en ny studie från PwC.

Bygg- och anläggningsbranschen tror på ökad aktivitet det närmaste året

2015-05-10

Svenska bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för utländska underentreprenörer, man upplever det som problematiskt att rekrytera och behålla kvinnor och en majoritet av branschen upplever att det finns korruptionsrisker, det visar Entreprenadbarometern 2015 från PwC.

Statliga bolag blir allt fler och mäktigare

2015-05-04

Statliga bolag spelar en viktig roll för att skapa allmännyttigt värde. Statligt ägande kan ge fördelar men kan också orsaka enorm ekonomisk skada om man inte tillämpar god praxis för ägandet och förvaltningen. Det visar rapporten State-owned enterprises från PwC.

Oplanerade vd-byten kostsamt för aktieägarna

2015-04-13

Ett oplanerat byte av vd i ett storbolag kostar aktieägarna 15 miljarder kronor mer i förlorat aktieägarvärde jämfört med ett planerat, visar en färsk rapport från Strategy& Research.

PwC:s granskning av SCA:s affärsflyg klar

2015-04-07

Styrelsen i SCA har gett Peter Clemedtson, auktoriserad revisor, PwC i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av efterlevnaden av bolagets flygpolicy för affärsflyget, avseende nyttjandet samt faktureringen av medföljandes alternativkostnad under perioden den 1 januari 2010 till den 31 december 2014.

Offentlig sektor måste leverera mer…med mindre medel

2015-03-10

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service, visar PwC:s 18:e årliga Global CEO Survey.