Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden och nyhetsinformation. Kontakta oss gärna med din förfrågan.2015-06-30

Ökad digitalisering utmanar svensk industri

Den svenska tillverkande industrin utmanas i takt med att digitalisering och krav på automatisering ökar. PwC:s senaste undersökning bland drygt 60 ledande industriföretag visar att den största utmaningen handlar om svårigheten att räkna hem de stora investeringarna som måste göras i industriellt internet för att klara omställningen.

2015-06-25

Ny teknik kan spara vårdmiljarder årligen

Det finns en stor öppenhet i Sverige för nya digitala vårdlösningar, visar en ny studie från PwC.

2015-05-10

Bygg- och anläggningsbranschen tror på ökad aktivitet det närmaste året

Svenska bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för utländska underentreprenörer, man upplever det som problematiskt att rekrytera och behålla kvinnor och en majoritet av branschen upplever att det finns korruptionsrisker, det visar Entreprenadbarometern 2015 från PwC.

2015-05-04

Statliga bolag blir allt fler och mäktigare

Statliga bolag spelar en viktig roll för att skapa allmännyttigt värde. Statligt ägande kan ge fördelar men kan också orsaka enorm ekonomisk skada om man inte tillämpar god praxis för ägandet och förvaltningen. Det visar rapporten State-owned enterprises från PwC.

2015-04-13

Oplanerade vd-byten kostsamt för aktieägarna

Ett oplanerat byte av vd i ett storbolag kostar aktieägarna 15 miljarder kronor mer i förlorat aktieägarvärde jämfört med ett planerat, visar en färsk rapport från Strategy& Research.

2015-04-07

PwC:s granskning av SCA:s affärsflyg klar

Styrelsen i SCA har gett Peter Clemedtson, auktoriserad revisor, PwC i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av efterlevnaden av bolagets flygpolicy för affärsflyget, avseende nyttjandet samt faktureringen av medföljandes alternativkostnad under perioden den 1 januari 2010 till den 31 december 2014.

2015-03-10

Offentlig sektor måste leverera mer…med mindre medel

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service, visar PwC:s 18:e årliga Global CEO Survey.

2015-03-04

Fastighetsbranschen spår fortsatt goda tider

En positiv bild målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwC:s Fastighetstempen.

2015-02-01

Fastigheter: dramatiskt ökat intresse för investeringar i marknader som är under återhämtning

Investerare tittar allt mer på sekundära tillgångar och investeringar på fastighetsmarknader som fortfarande är under återhämtning, visar rapporten Emerging Trends in Real Estate: Europe 2015 från PwC.

2015-01-19

Vd:ar svagt optimistiska gällande ekonomisk tillväxt

Cirka en tredjedel (37 procent) av 1 322 tillfrågade vd:ar världen över tror på en starkare global ekonomisk tillväxt de kommande tolv månaderna, visar årets upplaga av PwC:s undersökning CEO Survey.

2014-12-04

Arbete utomlands förväntas öka dramatiskt

Antalet medarbetare på kortare uppdrag eller tjänsteresor utomlands spås öka globalt med 58 procent fram till år 2020, visar Modern Mobility survey 2014 från PwC.

2014-11-19

Cancerfonden redovisar bäst inom ideell sektor

Cancerfonden mottog den 19 november utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, som uppmärksammar de ideella föreningar och verksamhetsstiftelser som rapporterar verksamheten öppet, tydligt och pedagogiskt.

2014-10-26

Utmaning för familjeföretag att överleva generationsskifte

Statistik visar att få familjeföretag överlever ett generationsskifte och endast tio procent finns kvar att ta över för en tredje generation. Efter sex generationer är siffran nere i en procent*. Samtidigt visar en färsk undersökning från PwC att cirka 70 procent av svenska familjeföretag i undersökningen saknar tydlig successionsplan för nyckelpositioner.

2014-10-14

Försiktig optimism i verkstadssektorn

Verkstadsföretagen tror på det egna företagets vinstutveckling tolv månader framåt men är mer återhållsamma i sin prognos för branschen som helhet, visar årets andra verkstadsbarometer från PwC.

2014-09-25

Globaliseringen ritar om kartan för transportfordon

Stora förändringar väntas när det gäller marknaden för transportfordon, visar en ny undersökning från Strategy& som fokuserat på marknadens utveckling fram till 2020.