Private Equity

Värdeskapande samarbete med eftertraktad partner

Private Equitys omvärld blir allt mer komplex. Ökad reglering, krav på transparens, osäker makroutveckling, nyckfulla marknader och ökad konkurrens betyder att värdeskapandet blir allt svårare. PwC har en väletablerad Private Equity-rådgivning och transaktionsexpertis speciellt anpassat för att driva värdetillväxt såväl som att identifiera och hantera risker i varje fas av ditt ägande.
Läs mer här...

Highlights

Förslag till förändringar inom tjänstepensionsområdet

2015-09-24

Den 30 juni lämnade Tjänstepensionsbeskattningsutredningen sitt betänkande med en rad förslag till ändringar i tryggandelagen och skattereglerna. Vid ett seminarium i PwC:s regi den 3 september analyserades hur förslagen kan komma att påverka arbetsgivare och tjänstepensionsmarknaden i Sverige framöver.

Sälja företag? Därför ska du vara ute i god tid!

2015-09-23

Att sälja företaget är en av de största affärer du kommer att göra. Var ute i god tid för att maximera dina möjligheter att göra din bästa affär någonsin.

State of Compliance Survey 2015

2015-09-10

78 procent av företagsledare för storföretag världen över uppger ökade regleringar som det största hindret för företagens tillväxt.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

2015-01-27

Skriften "Företagsvärdering" från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Global Economic Crime Survey 2014

2014-02-17

Undersökningen Global Economic Crime Survey genomförs vartannat år och baseras på svar från 5 128 respondenter - ledande befattningshavare i 99 länder.

Putting a price on value

2013-10-30

Rapport.

Private Equity Trend Report 2013: Same procedure as last year?

2013-04-15

Private Equity Trend Report 2013: Same procedure as last year?

Private Equity

2013-02-28

Branschen för Private Equity är under ständig förändring, PwC:s eftertraktade specialister hjälper dig med ditt företags behov.