Private Equity

Värdeskapande samarbete med eftertraktad partner

Private Equitys omvärld blir allt mer komplex. Ökad reglering, krav på transparens, osäker makroutveckling, nyckfulla marknader och ökad konkurrens betyder att värdeskapandet blir allt svårare. PwC har en väletablerad Private Equity-rådgivning och transaktionsexpertis speciellt anpassat för att driva värdetillväxt såväl som att identifiera och hantera risker i varje fas av ditt ägande.
Läs mer här...

Highlights

19th Annual Global CEO Survey - Banking and capital markets

2016-02-09

64 % av företagsledarna från bank- och kapitalsektorn planerar att genomföra stora förändringar av hur de definierar och hanterar risker som svar på förväntningarna hos kunder och andra intressenter.

Capital Markets Union: Integration of capital markets in the European Union

2015-11-02

Europeiska kommissionens plan för att diversifiera och förbättra tillgången av finansiering för företag.

Förslag till förändringar inom tjänstepensionsområdet

2015-09-24

Den 30 juni lämnade Tjänstepensionsbeskattningsutredningen sitt betänkande med en rad förslag till ändringar i tryggandelagen och skattereglerna. Vid ett seminarium i PwC:s regi den 3 september analyserades hur förslagen kan komma att påverka arbetsgivare och tjänstepensionsmarknaden i Sverige framöver.

Sälja företag? Därför ska du vara ute i god tid!

2015-09-23

Att sälja företaget är en av de största affärer du kommer att göra. Var ute i god tid för att maximera dina möjligheter att göra din bästa affär någonsin.

Capital markets 2020: Will it change for good?

2015-09-11

Framtiden för kapitalmarknaderna och hur bankerna ska behålla sin konkurrenskraft år 2020 tas upp i rapporten från PwC.

State of Compliance Survey 2015

2015-09-10

78 procent av företagsledare för storföretag världen över uppger ökade regleringar som det största hindret för företagens tillväxt.

FS Viewpoint: All aboard

2015-09-03

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål, visar rapporten från PwC.

Basel III: Prudential breakfast briefing series

2015-09-03

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

2015-03-29

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg.

Cybersecurity and privacy hot topics 2015

2015-03-23

De viktigaste trenderna inom informationssäkerhet, inklusive potentiella utmaningar och möjligheter, sammanfattas i denna rapport från PwC.