Nya möjligheter: Så omvandlar InsurTech försäkringsbranschen

Den här rapporten tittar på hur InsurTech omvandlar försäkringsbranschen.

Värdeskapande skatterapportering

I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

Rapport: Risk in Review

I vår rapport Risk in Review får du tips och råd hur du kan utveckla era processer kring riskhantering för att nå trygg framgång.

The wearable life 2.0

Rapporten förklarar konsumenternas attityder och preferenser mot bärbar teknologi.

Sink or swim - Why wealth management can’t afford to miss the digital wave

I denna rapport undersöker vi vilka förväntningar förmögna privatpersoner har på kapitalförvaltning framgent och hur dessa personer använder digital teknik finansiella och andra sammanhang.

Våga vara en tydlig beställare

Många gånger ses projektledaren som ansvarig om ett projekt misslyckas. Men, är det alltid projektledarens fel?

Healthcare findings of the 2015 Global Digital IQ Survey

Global Digital IQ Survey undersöker organisationernas möjlighet att utveckla verksamheten med hjälp av teknologi.

Customers: What will they need tomorrow?

De finansiella institutionerna står inför en paradox: Ska de tillfredsställa de nuvarande kunderna eller de framtida?

Path to purchase: Guiding customers through winding digital roads

Kunder är idag i ökande grad uppvaktade av erbjudanden som är skräddarsydda med en ofta sömlös digital köpupplevelse. Trenden kommer att växa sig starkare, särskilt som den disponibla inkomsten skiftar mot yngre kunder.

The burgeoning evolution of eSports

E-sporten är en massiv bransch som växer snabbare för varje minut. Tävlingsspel har funnits nästan lika länge som videospelen, men fick aldrig lika mycket reklam och uppmärksamhet. Här undersöker vi e-sporten och dess stigande berömmelse.

PwC:s 2015 Annual Corporate Directors Survey

PwC:s 2015 Annual Corporate Directors Survey från USA visar att chefer upplever att deras styrelser inriktar sig på långsiktig styrning trots de kortsiktiga förväntningar företag ställs inför.

Five trends to watch in South East Asian Telecoms in 2016

Fem trender att hålla ögonen på hos sydostasiatiska telekomföretag under 2016

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften Företagsvärdering från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år - skriften Ägarskiften från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

PwC sammanfattar det senaste inom regelverk för stiftelser i ny utgåva av skriften Stiftelser.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

Stiftelser

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

K3 i praktiken

Boken går igenom och ger vägledning och kommentarer till samtliga punkter i K3.

IFRS manual of accounting 2014

The IFRS Manual of Accounting är en oumbärlig handbok för finansdirektörer, ekonomi- och redovisningschefer och alla andra som arbetar med att upprätta en koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i IFRS.

Den svenska aktiebolagslagen

Skriften Den svenska aktiebolagslagen ger en översikt över aktiebolagslagen med särskild tonvikt på just de små och medelstora bolagen.

Sven eller pengarna? Styrningsdilemman i äldrevården

I denna skrift diskuteras styrningsdilemman som äger giltighet för stora delar av den offentliga sektorn och även för tjänsteutförande inom andra sektorer.

5 viktiga aspekter att få med i bokslutet

I en ideell förening som är bokföringsskyldig finns några aspekter som är viktiga att ta med i ett bokslut.

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet

Att fastställa om en ideell förening bedriver näringsverksamhet är viktigt eftersom den då är bokföringsskyldig – så här vet du hur din förening klassas.

IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 (jämförelserår 2017) eller senare. Standarden ska, med några få undantag, tillämpas retroaktivt. Den innebär ett helt nytt tankesätt vad gäller intäktsredovisning.

Framtidssäkra organisationen - ha koll på omvärld och finansiering

Om du på ett eller annat sätt har ansvar att styra och leda en organisation i civilsamhället, vare sig det är som anställd eller förtroendevald, är en viktig del att bevaka och förhålla sig till omvärlden, dess förändringar, möjligheter och hot.

Ideella organisationer – ni kan vara skyldiga att bokföra!

Löpande bokföring i ideell sektor – ett måste eller inte? Det beror på är det tvetydiga svaret, läs vidare för att får reda på om just din förening eller stiftelse är bokföringsskyldig.

Enkla metoder kan ge mer framgångsrika projekt

Många gånger är det fullt tillräckligt att använda sig av betydligt enklare metoder för att hålla tillräcklig koll på styrning, ledning och uppföljning av projekt.

Så ökar du chanserna till lyckade projekt

Intervju med Henrik Engdahl, Senior rådgivare på PwC, angående projekt och hur man ökar sina chanser att lyckas med sina projekt.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Inför årsskiftet – missa inte att se över dessa viktiga frågor

Det är dags att se över alla viktiga frågor innan du sätter punkt för 2015 - här är fem saker att tänka på inför årsskiftet.

Julgåva till dina anställda – så här gör du avdrag

Om du ger julgåvor till dina anställda finns det en del saker du bör tänka på - så här fungerar det med avdrag.

Därför ska du starta aktiebolag innan årsskiftet

Med aktiebolag minskar du risken att bli personligt betalningsansvarig för skulder och kan minska dina skattekostnader – ombilda fördelaktigt innan årsskiftet.

Delningsekonomi – hetaste trenden inför 2016

De senaste åren har flera nya spännande affärsidéer lanserats med delningsekonomi som grundtanke – du som företagare kan dra nytta av trenden.