Det stora språnget för den digitala vården

Rapporten belyser hur den digitala vården kan hjälpa länder i stark tillväxt att inte bara skapa hållbar tillväxt utan också ta ledningen framför de utvecklade länderna gällande billig och patientcentrerad vård av hög kvalitet för alla.

Bostäder för inkluderande städer

Denna rapport studerar de ekonomiska konsekvenserna av höga hyreskostnader i världsstäder.

Golden Age-index

Vi lever allt längre, men när andelen äldre i en befolkning ökar snabbt skapar det även en betydande finansiell press på hälso- och sjukvården och pensionssystemen. Hur kan vi ta tillvara på kompetensen hos äldre arbetskraft?

Städer och regioner som utvecklingsplatser för digital transformation

Denna publikation identifierar fyra saker som kan underlätta för lokala intressenter att påskynda den digitala övergången i deras städer och regioner.

Mine 2016: Slower, Lower, Weaker….but not defeated

Vår analys baseras på det finansiella resultatet för världens 40 största gruvbolag mätt efter börsvärde. Här granskar vi de globala trenderna i gruvindustrin.

Hur blockkedjetekniken kan förändra försäkringar som säljs via förmedlare

Denna rapport identifierar ett antal grundläggande praktiska exempel på hur blockkedjan används inom försäkringsförmedling och hur tekniken kan användas för att lösa affärsmässiga problem.

Börshandlade fonder: En färdplan mot tillväxt

Den globala marknaden för börshandlade fonder (ETF – Exchange Traded Funds) fortsätter att förändras i snabb takt, något som medför både möjligheter och utmaningar.

Kunden i strålkastarljuset – Hur FinTech omvandlar bankväsendet

Majoriteten av befattningshavarna inom finanssektorn anser att Retailbanker är den sektor som mest sannolikt löper störst risk att störas av FinTech.

Industri 4.0: Viktiga resultat för transport och logistikbranschen

Här tittar vi på viktiga resultat och vad transport- och logistikföretag redan gör och framsteg de räknar med att göra under de kommande fem åren.

Idéburet offentligt partnerskap – en bild av nuläget

Nuläget för den relativt nya samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) presenteras i denna undersökning från PwC och Forum.

PwC lanserar årets Entertainment & Media Outlook

Tillsammans med SIME presenterar PwC den 17:e upplagan av "The Global Entertainment and Media Outlook".

Långsiktig finansiell analys – varför och hur?

PwC har arbetat ihop med ett antal kommuner för att ta fram långsiktiga analyser av ekonomin och i denna rapport redovisas erfarenheterna från några av kommunerna.

Låt individen komma in – En skola bortom den kollektiva paradoxen och i en digital framtid

Med denna skrift vill PwC bidra till ett konstruktivt offentligt samtal om den svenska skolans möjligheter och utmaningar och tydligare lyfta in eleverna i det.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften "Företagsvärdering" från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Koncernredovisning 2014 – exempel enligt IFRS

Skriften från PwC visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt IFRS, för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år och denna skrift från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

K2 - Årsredovisning i mindre företag

Skriften ger vägledning till den som ska upprätta en årsredovisning eller bedöma en årsredovisning som upprättats enligt K2-reglerna.

Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

PwC sammanfattar det senaste inom regelverk för stiftelser i ny utgåva av skriften Stiftelser.

Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter

PwC lanserar skriften "Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter" som söker förstå förändringar i relationen mellan staten och näringslivet i Sverige.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under stiftelselagen.

4AMLD – Hinner företagen bli compliant i tid?

Implementeringen av det fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD) kommer bland annat att innebära att en ny och mer omfattande penningtvättslag införs.

PwC lanserar årets Entertainment & Media Outlook

Tillsammans med SIME presenterar PwC den 17:e upplagan av "The Global Entertainment and Media Outlook".

IFRS 15 - Revenue from contracts with customers, konsekvenser utöver redovisning och finansiell rapportering

IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 (jämförelserår 2017) eller senare och standarden ska tillämpas retroaktivt.

Uppdatering av K2 och K3

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 27 april 2016 beslutat att remittera ett förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2).

4 tips för en bra bankupphandling

Goda bankrelationer och effektiva flöden är två vägar till god likviditet, något som är lika viktigt för organisationer som för företag.

Våga vara en tydlig beställare

Många gånger ses projektledaren som ansvarig om ett projekt misslyckas. Men, är det alltid projektledarens fel?

PwC deltog i DI Bank 24 maj

Globalisering, digitalisering, regelverk och bankernas väg framåt stod i fokus på Dagens Industris årliga event "DI Bank" tisdagen den 24 maj där PwC medverkade.

Årets redovisning – dags att dela med sig och lära!

För femtonde året bjuder PwC in till att nominera redovisningar till den uppskattade utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn".

5 viktiga aspekter att få med i bokslutet

I en ideell förening som är bokföringsskyldig finns några aspekter som är viktiga att ta med i ett bokslut.

Insamlingens 4 framgångsfaktorer

Insamlingsorganisationer behöver se över verksamheten och sin roll i omvärlden för att lyckas få fler svenskar att ge mer pengar - här är några råd på vägen!

Industri 4.0: Företag i hela världen gör stora investeringar i digitalisering

PwC:s globala studie ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” visar vilka framsteg den digitala tekniken kommer att ha gjort 2020.

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet

Att fastställa om en ideell förening bedriver näringsverksamhet är viktigt eftersom den då är bokföringsskyldig – så här vet du hur din förening klassas.