Investment firm review: A new prudential framework

Här sammanfattar vi de viktigaste punkterna från Europeiska bankmyndighetens rapport.

Industri 4.0: Företag i hela världen gör stora investeringar i digitalisering

Runt om i världen har företag verkligen börjat satsa på Industri 4.0. PwC:s globala studie ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” visar vilka framsteg den digitala tekniken kommer att ha gjort 2020.

PwC:s Next Generation Survey 2016

Den nya studien Next Generation Survey tar pulsen på världens familjeföretag och svarar på hur den nya generationen ser på utmaningarna i familjeföretaget

Finansiering av Ideell verksamhet – förutsättningar, verklighet och framtid

Vad är egentligen sant när det gäller civilsamhället och dess finansiering och vad får denna sanning för konsekvenser för din organisation?

Engineering growth: Fourth-quarter 2015 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Engineering growth är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom entreprenadbranschen. Den ger en översikt över de senaste M&A-resultaten och förväntningarna inför framtiden.

Healthcare findings of Global State of Information Security Survey

Rapporten undersöker hur framsynta organisationer anammar ny teknik och nya processer för att skapa ett mer motståndskraftigt cybersäkerhetssystem.

PwC Global FinTech Report – Nordiska resultat

I den här rapporten tittar vi på hur FinTech formar den finansiella marknaden.

IFRS 16: Standarden för leasing ändras – är du redo?

Ger en sammanfattning av den nya standarden IFRS 16 som träder i kraft den 1 januari 2019

19th Annual Global CEO Survey – Retail & Consumer

Företagsledare inom detaljhandel och konsumentföretag intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Total Retail 2016

Our Total Retail survey results, together with 2015 fourth-quarter retail results around the world, point to 2016 as a watershed for many of the trends that have been percolating over the past few years.

19th Annual Global CEO Survey - Pharmaceuticals & Life sciences

Företagsledare inom läkemedels- och biovetenskapsindustrin är fortsatt optimistiska om sina framtidsutsikter visar PwC:s årliga CEO Survey.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften Företagsvärdering från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år - skriften Ägarskiften från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

PwC sammanfattar det senaste inom regelverk för stiftelser i ny utgåva av skriften Stiftelser.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

Stiftelser

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

K3 i praktiken

Boken går igenom och ger vägledning och kommentarer till samtliga punkter i K3.

IFRS manual of accounting 2014

The IFRS Manual of Accounting är en oumbärlig handbok för finansdirektörer, ekonomi- och redovisningschefer och alla andra som arbetar med att upprätta en koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i IFRS.

Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen

Skriften Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen utgör en praktisk handbok för lekmannarevisorer och andra förtroendevalda revisorer i kommunala företag.

5 viktiga aspekter att få med i bokslutet

I en ideell förening som är bokföringsskyldig finns några aspekter som är viktiga att ta med i ett bokslut.

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet

Att fastställa om en ideell förening bedriver näringsverksamhet är viktigt eftersom den då är bokföringsskyldig – så här vet du hur din förening klassas.

IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 (jämförelserår 2017) eller senare. Standarden ska, med några få undantag, tillämpas retroaktivt. Den innebär ett helt nytt tankesätt vad gäller intäktsredovisning.

Framtidssäkra organisationen - ha koll på omvärld och finansiering

Om du på ett eller annat sätt har ansvar att styra och leda en organisation i civilsamhället, vare sig det är som anställd eller förtroendevald, är en viktig del att bevaka och förhålla sig till omvärlden, dess förändringar, möjligheter och hot.

Ideella organisationer – ni kan vara skyldiga att bokföra!

Löpande bokföring i ideell sektor – ett måste eller inte? Det beror på är det tvetydiga svaret, läs vidare för att får reda på om just din förening eller stiftelse är bokföringsskyldig.

Enkla metoder kan ge mer framgångsrika projekt

Många gånger är det fullt tillräckligt att använda sig av betydligt enklare metoder för att hålla tillräcklig koll på styrning, ledning och uppföljning av projekt.

Så ökar du chanserna till lyckade projekt

Intervju med Henrik Engdahl, Senior rådgivare på PwC, angående projekt och hur man ökar sina chanser att lyckas med sina projekt.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Volontärer - ska de ses som anställda?

Vilka skyldigheter har de ideella organisationerna kring sina volontärer?

Inför årsskiftet – missa inte att se över dessa viktiga frågor

Det är dags att se över alla viktiga frågor innan du sätter punkt för 2015 - här är fem saker att tänka på inför årsskiftet.

Julgåva till dina anställda – så här gör du avdrag

Om du ger julgåvor till dina anställda finns det en del saker du bör tänka på - så här fungerar det med avdrag.

Därför ska du starta aktiebolag innan årsskiftet

Med aktiebolag minskar du risken att bli personligt betalningsansvarig för skulder och kan minska dina skattekostnader – ombilda fördelaktigt innan årsskiftet.