Idéburet offentligt partnerskap – en bild av nuläget

Nuläget för den relativt nya samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) presenteras i denna undersökning från PwC och Forum.

Långsiktig finansiell analys – varför och hur?

PwC har arbetat tillsammans med ett antal kommuner i syfte att ta fram långsiktiga analyser av ekonomin. Här sammanställer vi nu erfarenheterna från några av de kommuner som har tagit vår hjälp att beräkna deras möjligheter att finansiera framtidens välfärd.

Nya krafter i rörelse – PwC:s energiutblick 2016

Denna undersökning belyser i första hand den inhemska marknaden, men vissa jämförelser görs även mot den årliga globala studien ”14th PwC Global Power & Utilities Survey - A different energy future”.

Industri 4.0: Byggandet av det digitala företaget – Viktiga resultat för teknik och bygg

PwC:s titt på vad ledande befattningshavare i teknik- och byggföretag säger om den omvälvande inverkan som Industry 4.0 har på deras företag och sektorn i stort.

Fastighetstempen 2016

Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer.

Ligga steget före: PwC räknar upp tre förändringsscenarion för centralbanker 2020

I denna rapport undersöker PwC:s centralbankgrupp hur centralbankerna kan hänga med i de snabba förändringarna av samhällen, ekonomier och kommunikationer, samt vilka systemrisker detta medför.

Entreprenadbarometern 2016

PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen

Den digitala patienten är här – men är vården redo?

Vårdpersonal ser möjligheterna med digitala och virtuella vårdlösningar, visar rapporten från PwC.

En positiv konversation

Denna rapport ger en inblick i människors upplevelser och uppfattningar av hur utvecklingssamtal genomförs inom deras organisation.

Nya möjligheter: Så omvandlar InsurTech försäkringsbranschen

Den här rapporten tittar på hur InsurTech omvandlar försäkringsbranschen.

Värdeskapande skatterapportering

I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

Rapport: Risk in Review

I vår rapport Risk in Review får du tips och råd hur du kan utveckla era processer kring riskhantering för att nå trygg framgång.

Låt individen komma in – En skola bortom den kollektiva paradoxen och i en digital framtid

Denna idéskrift är ett samarbete mellan Sveriges Elevkårer och PwC. Sammantaget lägger den en grund för vidare debatt om nödvändiga reformer av svenska skolan.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften Företagsvärdering från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år - skriften Ägarskiften från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

PwC sammanfattar det senaste inom regelverk för stiftelser i ny utgåva av skriften Stiftelser.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

Stiftelser

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

K3 i praktiken

Boken går igenom och ger vägledning och kommentarer till samtliga punkter i K3.

IFRS manual of accounting 2014

The IFRS Manual of Accounting är en oumbärlig handbok för finansdirektörer, ekonomi- och redovisningschefer och alla andra som arbetar med att upprätta en koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i IFRS.

Den svenska aktiebolagslagen

Skriften Den svenska aktiebolagslagen ger en översikt över aktiebolagslagen med särskild tonvikt på just de små och medelstora bolagen.

5 viktiga aspekter att få med i bokslutet

I en ideell förening som är bokföringsskyldig finns några aspekter som är viktiga att ta med i ett bokslut.

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet

Att fastställa om en ideell förening bedriver näringsverksamhet är viktigt eftersom den då är bokföringsskyldig – så här vet du hur din förening klassas.

IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 (jämförelserår 2017) eller senare. Standarden ska, med några få undantag, tillämpas retroaktivt. Den innebär ett helt nytt tankesätt vad gäller intäktsredovisning.

Framtidssäkra organisationen - ha koll på omvärld och finansiering

Om du på ett eller annat sätt har ansvar att styra och leda en organisation i civilsamhället, vare sig det är som anställd eller förtroendevald, är en viktig del att bevaka och förhålla sig till omvärlden, dess förändringar, möjligheter och hot.

Ideella organisationer – ni kan vara skyldiga att bokföra!

Löpande bokföring i ideell sektor – ett måste eller inte? Det beror på är det tvetydiga svaret, läs vidare för att får reda på om just din förening eller stiftelse är bokföringsskyldig.

Enkla metoder kan ge mer framgångsrika projekt

Många gånger är det fullt tillräckligt att använda sig av betydligt enklare metoder för att hålla tillräcklig koll på styrning, ledning och uppföljning av projekt.

Så ökar du chanserna till lyckade projekt

Intervju med Henrik Engdahl, Senior rådgivare på PwC, angående projekt och hur man ökar sina chanser att lyckas med sina projekt.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Inför årsskiftet – missa inte att se över dessa viktiga frågor

Det är dags att se över alla viktiga frågor innan du sätter punkt för 2015 - här är fem saker att tänka på inför årsskiftet.

Julgåva till dina anställda – så här gör du avdrag

Om du ger julgåvor till dina anställda finns det en del saker du bör tänka på - så här fungerar det med avdrag.

Därför ska du starta aktiebolag innan årsskiftet

Med aktiebolag minskar du risken att bli personligt betalningsansvarig för skulder och kan minska dina skattekostnader – ombilda fördelaktigt innan årsskiftet.

Delningsekonomi – hetaste trenden inför 2016

De senaste åren har flera nya spännande affärsidéer lanserats med delningsekonomi som grundtanke – du som företagare kan dra nytta av trenden.