Global CEO Survey 2013

Fortsatt dystra tongångar när världens företagsledare spår framtiden

Vilka är de största utmaningarna som världens företagsledare står inför? Hur ser de på framtiden? Vad tror de om utvecklingen i världsekonomin? Vilka är hoten och på vilka marknader finns morgondagens möjligheter? Ta del av ett unikt material som bjuder in till diskussion kring årets viktigaste affärsfrågor.

Nedladdning

PwC har intervjuat 1330 företagsledare i 68 länder, däribland Sverige, och genomfört 33 djupintervjuer med vd:ar i framgångsrika företag. Undersökningen lanseras under World Economic Forum 2013 i Davos.

 

Intervju

"USA:s ekonomi rör sig i rätt riktning."

Anders Nyrén, vd i Industrivärden AB, är en av dem som svarat på frågor i årets CEO Survey.

Läs ett utdrag av intervjun här

 

 
 
  These interviews contain the opinions and views of the CEOs interviewed, and do not necessarily represent the opinions and views of PwC.
-->