Sarah från PwC är domare i internationell cybertävling

2017-05-11

Sarah Backman arbetar hon med cybersäkerhetsfrågor på PwC. | PwC


25-åriga Sarah Backman ville egentligen bli officer. Men hon började läsa statsvetenskap på Försvarshögskolan i stället och blev fast. Nu arbetar hon med cybersäkerhetsfrågor på PwC.
 

– Cybersäkerhet är en ständigt aktuell fråga, det är bara att kolla i nyhetsflödena. Tyvärr ökar hoten hela tiden och blir mer komplexa, bland annat på grund av ökningen av IoTs (Internet of Things) samt på grund av interdependensen mellan olika samhällsviktiga funktioner som är beroende av uppkoppling, säger Sarah.
 

Sarah kombinerar heltidstjänsten på PwC med forskningsarbete på Stockholms Universitets avdelning för internationella relationer, där hon forskar om EU:s krishanteringsstrukturer kring transnationella hot (inklusive cyber).
 

När hon fick möjlighet att delta som domare i den internationella cyberkrishanteringstävlingen Cyber 9/12 Student Challenge 2017 var hon inte sen att tacka ja. Tävlingen hålls årligen vid Geneva Centre for Security Policy och arrangeras av organisationen Atlantic Council, som är ett samarbete mellan Europa och USA.
 

– Tävlingen är öppen för studentlag från hela världen. Lagen ställs inför ett cyberkrisscenario i Europa som de skall bedöma för att sedan ge beslutsfattare policyrekommendationer. De måste ta olika aspekter i beaktande, såsom nationella cybersäkerhetsstrukturer, EU och NATO-strukturer och instrument, kriskommunikation, privat-offentlig samverkan och tekniska bitar.
 

– Ju längre i tävlingen lagen kommer desto mer tidspress läggs på dem att bedöma situationen och ge rekommendationer.
 

I år anmälde sig 29 lag. Sverige representerades av Försvarhögskolan, Stockholms universitet och Karlstads universitet.
 

– Alla tre svenska lag tog sig till semifinal, en riktigt fin prestation. Till final kom Försvarshögskolans lag som slutade på en hedrande tredjeplats. Vann gjorde Geneva School of Diplomacy.

Kontakta oss

Rolf Rosenvinge
Affärsområdeschef, Cyber Security
Tel 0703-37 12 15
Email

Följ oss