Global Supply Chain Survey 2013: Next generation supply chains – Efficient, fast and tailored

December 2012

PwC:s årliga studie ”Global Supply Chain Survey 2013: Next generation supply chains – Efficient, fast and tailored” visar bland annat att ledande företags distributionskedjor levererar bättre än genomsnittet både i termer av ekonomiska resultat och leveransprestanda. Studien baseras på svar från fler än 500 beslutsfattare inom supply chain inom alla industrisektorer i Europa, Nordamerika och Asien.

Svensk sammanfattning:
Förvaltning av distributionskedjor