Ideella föreningar – regler, redovisning och skatter

Ideella föreningar är en stor och väsentlig del av svenskt samhällsliv och även en stark kraft i ekonomiskt hänseende. Ideella föreningar följer ofta bokföringslagen och i många fall även årsredovisningslagen. Denna lagstiftning, tillsammans med uttolkning av Bokföringsnämnden och föreningarnas olika sammanslutningar, har stor betydelse för merparten av föreningarna och deras bokföring, värdering av tillgångar och skulder samt årsredovisning eller årsbokslut.

Med hjälp av denna skrift vill vi bidra till att forma en god redovisningssed för såväl löpande bokföring som årsredovisningar och årsbokslut i ideella föreningar. Här kan styrelseledamöter, personal och intressenter hämta information om grundläggande formella regler kring ideella föreningar, om löpande bokföring, om upprättande av årsredovisning/årsbokslut samt om skatter och revision.

Klicka här för att beställa

Pris: 240:- inkl moms
Utgivningsår: 2007

omslag till skriften Ideella föreningar - regler, redovisning och skatter