PwC:s Academy - Utbildning inom Riskhantering och bolagsstyrning

Kan ökad kunskap om riskhantering och bolagsstyrning hjälpa din organisation?

Academy erbjuder både öppna och företagsinterna utbildningar inom regelverk och ramverk för riskhantering och intern kontroll. Är du intresserad av internrevision har vi brett spektra av utbildningar inom detta område. Academy kan även erbjuda utbildningar och workshops som behandlar bedrägerier, förtroendeskador och penningtvätt.