Redovisning – vad innebär det?

Redovisning kan delas upp i flera områden som ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning.

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och att förverkliga företagets strategi.

Extern revision ska uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och branschpraxis.

Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning.

Finansiell redovisning fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer.

Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

"Syftet med redovisningen är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information"

Redovisning i större företag

Till större företag bidrar vi framförallt med särskild rådgivning för mer komplexa redovisningsfrågor. Det kan exempelvis gälla börsnoteringar, omfattande omstruktureringar eller hur företag kan förtydliga sina redovisningsprinciper i årsredovisningen, exempelvis kring hållbar utveckling och etiska koder.

 

Redovisning i mindre företag

I affärsplattformen PwC MyBusiness kan du bokföra, tidrapportera och administrera allt på ett och samma ställe. Se videon till höger!

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Kundcenter
Kontakta oss
Tel 010-212 50 00
Email

Följ oss