Redovisning

Vad är redovisning?

Syftet med redovisningen är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information.

Redovisning kan delas upp i flera områden som ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning.

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och att förverkliga företagets strategi.

Extern revision ska uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och branschpraxis.

Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning.

Finansiell redovisning fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer. Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

Redovisning i större företag

Till större företag bidrar vi framförallt med särskild rådgivning för mer komplexa redovisningsfrågor. Det kan exempelvis gälla börsnoteringar, omfattande omstruktureringar eller hur företag kan förtydliga sina redovisningsprinciper i årsredovisningen, exempelvis kring hållbar utveckling och etiska koder.


Nya regelverk
Nu har ett nytt redovisningsregelverk kommit för svenska företag (K3). 

Läs mer om K3 här

Förbättrad redovisning och ekonomiadministration med Sveriges största redovisningsbyrå

PwC hjälper mindre och medelstora företag med löpande redovisning, det vill säga den dagliga bokföringen av företagets ekonomiska verifikationer. Men vi hjälper också många med att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer.