Redovisning

Förbättrad ekonomiadministration och redovisning med Sveriges största redovisningsbyrå

Vi hjälper mindre och medelstora företag med löpande redovisning, det vill säga den dagliga bokföringen av företagets ekonomiska verifikationer. Men vi hjälper också många med att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Till större företag bidrar vi framförallt med särskild rådgivning för mer komplexa redovisningsfrågor. Det kan exempelvis gälla börsnoteringar, omfattande omstruktureringar eller hur företag kan förtydliga sina redovisningsprinciper i årsredovisningen, exempelvis kring hållbar utveckling och etiska koder. Nu har ett nytt redovisningsregelverk kommit för svenska företag (K3). Läs mer om K3 här

Läs mer om Sveriges största redovisningsbyrå eller kontakta oss direkt.

Löpande bokföring

Bokslut, deklarationer och årsredovisning

Ekonomisk uppföljning och analys

Ekonomiavdelning

Komplexa redovisningsfrågor

Onlinetjänster