Hospitality & Leisure

Är du på väg in på en ny marknad eller står verksamheten inför en större förändring? Vill du öka ditt företags lönsamhet och dess värde? Hinner du utveckla kärnverksamheten eller ägnar du dig mest åt administration? Hanterar du alla skatte- och momsfrågor på rätt sätt?

I dag hjälper vi cirka 60 000 mindre och medelstora – ofta ägarledda – företag runt om i landet att utvecklas. Ett flertal av dem är aktiva inom rese- och turistindustrin. Det innebär att vi vet en hel del om problem och möjligheter du ställs inför till vardags. Till ditt förfogande står en mångfald av kompetenser och en geografisk täckning som få kan matcha; du hittar oss på 130 kontor runt om i landet.

Vill du veta vad vi kan göra för dig och ditt företag? Kontakta ditt närmaste kontor – varmt välkommen!

Aktuella områden där vi kan hjälpa dig

  • Företags- och verksamhetsanalys
  • Affärsservice: redovisning, analys och affärsutveckling
  • Företagsvärdering som underlag för ägarförändringar
  • Privatekonomisk rådgivning
  • Starta och driva företag
  • Köpa och sälja företag