Revision

En oberoende revision av skickliga specialister ger dig trygghet

En professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter. Dels får resultatet stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas, dels skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.

Granskningen måste även medföra att du och din organisation får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning. Det innebär att en duktig revisor dessutom måste vara en lyhörd och kompetent rådgivare med stor integritet.

Vill du veta mer om hur revisionen kan ge er mervärde?

Kontakta närmaste kontor eller läs mer under din bransch där du hittar specialister på just din verksamhet – välkommen!

Mindre och medelstora företag

Stora och internationella företag

Revisionsnära tjänster

Kommuner och landsting

Statlig sektor

Ideell sektor

Process Center