Framgångsrika affärer kräver risktagande

Vi hjälper dig identifiera, värdera och hantera risker för att kunna vända dem till möjligheter

Stora affärsmöjligheter uppkommer nästan alltid när risken är som störst. Det är nu du kan flytta fram marknadspositionerna, marknadsandelar kan tas och du kan göra en riktigt bra affär om du går i uppköpstankar. Utmaningen är att veta vilka risker som är värda att tas. Vi hjälper dig att identifiera risker, värdera dem på rätt sätt och sedan hantera dem så att de vänds till möjligheter.

Vi hjälper dig göra strukturerad riskhantering till en framgångsfaktor. I modellen har vi samlat våra tjänster inom risk - vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss.

Identifiera risker

  • Vilka risker finns i verksamheten?
  • Vilka risker är ditt företag villigt att ta?
Läs mer...

Värdera risker

  • Hur påverkas verksamheten av nödvändiga risker?
Läs mer...

Hantera risker

  • Vilken hjälp kan jag få för att hantera nödvändiga förändringar?
  • Vilket stöd finns för att min riskhantering blir effektiv?
Läs mer...

Riskuppföljning

  • Hur vet jag att målet är uppnått?
Läs mer...