Riskhantering

EU:s dataskyddsförordning

Global State of Information Security Survey 2016

Nya regler i EU:s dataskyddsförordning kommer att påverka alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Hur ska ni i ert företag hantera förändringarna? Så här prioriterar ni rätt områden!

Läs mer

Game changers för framtiden

Game changers för framtiden - företagarnas utmaningar i västra Sverige

Den egna företagskulturen, informations- och IT-säkerhet och kunskap om förändringar i lagar och regelverk är de tre tydligaste utmaningarna för företagare i västra Sverige de närmaste två åren, visar rapporten. PwC har frågat 121 vd:ar och ledande befattningshavare.


Ta del av rapporten

 

Kontakta
Patrik Nissén
Tel 0709-29 35 58
Email
Katja Severin-Danielsson
Tel 0709-29 34 25
Email

Insikter

EU:s kommande dataskyddsförordning

2015-12-16

Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter kommer att påverkas av de nya reglerna i EU:s dataskyddsförordning – så här hanterar ni förändringarna.

Cyber Security key emerging risk Q3 2015

2015-11-06

Incidenterna inom informations- och IT-säkerhet ökar och svenska bolag investerar och prioriterar riskerna lägre jämfört med jämförbara globala bolag, visar rapporten från PwC.

Global State of Information Security Survey 2016

2015-10-16

Antalet säkerhetsincidenter fortsätter att öka kraftigt och att kostnaden per incident ökar, visar Global State of Information Security Survey från PwC.