EU:s dataskyddsförordning

Global State of Information Security Survey 2016

Nya regler i EU:s dataskyddsförordning kommer att påverka alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Hur ska ni i ert företag hantera förändringarna? Så här prioriterar ni rätt områden!

Läs mer

Framtidens Game changers

Game changers för framtiden - företagarnas utmaningar i västra Sverige

Den egna företagskulturen, informations- och IT-säkerhet och kunskap om förändringar i lagar och regelverk är de tre tydligaste utmaningarna för företagare i västra Sverige de närmaste två åren, visar rapporten. PwC har frågat 121 vd:ar och ledande befattningshavare.

Läs mer

 

Kontakta
Patrik Nissén
Tel 0709-29 35 58
Email
Katja Severin-Danielsson
Tel 0709-29 34 25
Email

Insikter

EU:s kommande dataskyddsförordning

Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter kommer att påverkas av de nya reglerna i EU:s dataskyddsförordning – så här hanterar ni förändringarna.

Cyber Security key emerging risk Q3 2015

Incidenterna inom informations- och IT-säkerhet ökar och svenska bolag investerar och prioriterar riskerna lägre jämfört med jämförbara globala bolag, visar rapporten från PwC.

Global State of Information Security Survey 2016

Antalet säkerhetsincidenter fortsätter att öka kraftigt och att kostnaden per incident ökar, visar Global State of Information Security Survey från PwC.

Cyber security: Building confidence in your digital future

Rapporten från PwC tittar närmare på förändringarna i en allt mer uppkopplad tillvaro och hur IT-säkerhet kan hjälpa till att bygga ett digitalt förtroende.

Defending yesterday – Key findings from The Global State of Information Security Survey 2014

Riskerna kring informationssäkerhet har utvecklats dramatisk under de senaste åren, visar rapporten från PwC.