Riskhantering

Under senare år har frågan om riskhantering fått ökat genomslag. En stark drivkraft är de förtroendekriser som drabbat både det amerikanska och europeiska näringslivet. Som en följd har de formella kraven på hur företagen styrs ökat. Det har satt fokus på begreppet Corporate Governance i styrelser och bland aktieägare, med krav på företagsledningen att visa upp en effektiv riskhantering som en naturlig följd.

Framgångsrik riskhantering bygger alltid på ett helhetstänkande. Kvaliteten, säkerheten och effektiviteten i organisationens interna processer ökar och organisationen skyddas mot obehöriga dataintrång. Dessutom stärks kundernas och intressenternas förtroende för företaget och varumärket. Sammantaget bidrar en strukturerad riskhantering till att öka värdet på verksamheten.

Eftersom det ofta rör sig om komplexa perspektiv har vi byggt upp en särskild enhet med en rad eftertraktade specialister inom området. De samarbetar med många andra delar av verksamheten och de huvudsakliga tjänsteområdena är styrning och intern kontroll, IT-säkerhet och effektivitet, riskhantering inom finansiella institutioner samt organisationsövergripande riskhantering och internrevision.

Exempel på vad du kan få hjälp med: