2013 International Arbitration Survey

April 2013

PwC International Arbitration Survey 2013 har publicerats och studien belyser trender i företagens val och hur de använder internationella skiljeförfaranden som tvistlösningsmekanism. Årets studie fokuserar särskilt på tre branscher med strategisk betydelse för den globala ekonomin - finans, bygg och energi.

Några observationer från studien

  • Dubbelt så många föredrar internationella skiljeärenden jämfört med alternativa tvistlösningsmekanismer
  • Företagen rekryterar specialister på tvistlösning i högre utsträckning, vilket drivs av nedgången i ekonomin och ökade processkostnader
  • Företagen tenderar alltmer att efterlysa "fairness" i avgörandena

Läs mer om PwC International Arbitration Study 2013:
- Banking & Capital markets
- Energy & Utilities
- Engineering & Construction

Läs mer om hur Forensics erbjudande här: http://www.pwc.se/forensic