PwC växer inom informations- och IT-säkerhet

PwC Sverige förvärvar det ledande säkerhetskonsultbolaget Ekelöw InfoSecurity AB och dess dotterbolag. Tillsammans blir vi Sveriges i särklass ledande samarbetspartner inom informations- och IT-säkerhet.

I och med digitaliseringen har informations- och IT-säkerhet gått från att vara en IT-fråga till en affärsfråga. Med ett ännu bredare tjänsteutbud kan vi hjälpa dig som kund att identifiera och hantera utmaningarna som följer denna utveckling.

Genom att förvärva Ekelöw, som är ett erkänt bolag med ett mycket starkt varumärke i branschen (Årets Säkerhetsföretag 2014), får vi en unik möjlighet, förmåga och kapacitet att stödja dig som kund. I Sverige blir vi nu drygt 60 specialister inom informations- och IT-säkerhet som erbjuder rådgivning, strategiutveckling, implementering och support.

Ekelöws kompetenser och erfarenheter kompletterar våra befintliga inom Technology Risk och Resilience, men ger också helt nya och nödvändiga förmågor för att hantera dagens och morgondagens utmaningar inom Cyber Security.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till mig eller till din rådgivare på PwC. 

Pressmeddelande
PwC Sverige förvärvar ledande säkerhetskonsult

Rolf Rosenvinge

Rolf Rosenvinge är en av Sveriges ledande experter och ansvarig på PwC inom informations- och IT-säkerhet med lång erfarenhet från internationella ledningsuppdrag. Han har en bakgrund från Försvarsmakten och är uppskattad föreläsare inom informationssäkerhet, IT-säkerhet, krishantering och ledarskap.

0703-37 12 15
rolf.rosenvinge@se.pwc.com