Stora och internationella företag/organisationer

Nya regler. Fler intressenter. Globaliserad marknad.
Hur hanterar du den snabba utvecklingen?

Behöver du hjälp att skapa en skatteoptimal ägarstruktur eller med en omstrukturering? Finns det brister i företagets interna styrning och kontroll? Går det att upptäcka avvikelser från uppsatta mål och korrigera riktningen i tid? Och hur hanterar ni gränsöverskridande handel i en allt mer globaliserad ekonomi?

De stora förtroendekriserna som drabbat amerikanskt och europeiskt näringsliv har fått flera följder även för svenska företag. De formella kraven på hur företag styrs ökar genom Svensk kod för bolagsstyrning och transparensen sätts i fokus genom IFRS och SOX. För att vara framgångsrika måste du och ditt företag dessutom uppvisa en trovärdig riskhantering inför alla era intressenter.

Vi hjälper både stora och små företag – ofta ägarledda – att utveckla verksamheten och öka konkurrenskraften ur flera perspektiv; strategiskt, finansiellt och strukturellt. Till ditt förfogande står både välmeriterade svenska revisorer och konsulter samt ett världsledande globalt nätverk med specialister inom alla branscher.

Vill du veta mer? Kontakta oss – vi hjälper dig gärna.

Exempel på områden där vi kan hjälpa er