Följ oss på Twitter

Det senaste om BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

Sedan OECD presenterande sina slutrapporter om BEPS har det pratats mycket om BEPS i olika sammanhang. Men vad innebär det egentligen för ditt företag?

Läs mer

Magnus Johnsson

Kontakta

Magnus Johnsson
0709-29 31 72
Email

LinkedIn