Global Forest, Paper & Packaging Industry Survey: 2011 edition – survey of 2010 results

För 14:e året i rad har PwC genomfört Global Forest, Paper & Packaging Industry Survey 2011, en global undersökning som baseras på 2010 års resultat för våra top 100-bolag i branschen. I vår rapport kan du läsa mer om vilka frågor som står högst på agendan inom branschens största företag samt vilka utmaningar och möjligheter företagen står inför.

I rapporten märks en tendens till viss återhämtning i industrin jämfört med de mer utmanade åren 2008 och 2009. Återhämtningen baseras bland annat på att top 100-bolagens intäkter ökade med 9 procent, till följd av en kombination av både volym- och prisökningar. Samtidigt framträder en del ojämnheter inom vissa sektorer i branschen. Etablerade företag har kunnat hantera ökade kostnader för den löpande verksamheten väl medan andra företag haft svårare att handskas med den förändrade kostnadsbilden. Exportorienterade företag har stått inför ytterligare en utmaning, konsekvenserna av den sjunkande dollarkursen. Tillväxtländernas andel av försäljningen av top 100-bolagen har stagnerat och står för omkring 15 procent men deras andel förväntas öka under kommande år.

I rapporten kan du också ta del sammanfattningen av de viktigaste punkterna från Global Forest Products Leadership Summit, det första globala toppmötet som hölls i Vancouver, Kanada. Deltagarna bestod av företagsledare, branschspecialister, finansanalytiker, kunder och ledande befattningshavare som samlades för att diskutera vilken riktning branschen kommer att ta framöver. Hur ser morgondagens produkter och marknader ut och vilka möjligheter finns för människorsom verkar i branschen. Läs mer om hur branchledare ser på framtiden och hur de rustar sig för nya utmaningar.