Statlig sektor

Att uppnå en hållbar samhällsutveckling under stort förändringstryck

PwC:s samlade kunskap inom den statlliga sektorn.

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är frågor som måste adresseras inom de flesta sektorer i samhället och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Med vår breda erfarenhet av statliga bolag och svensk statsförvaltnings olika utmaningar samt vårt internationella nätverk hjälper vi er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och skapa bättre kontroll.

Vi jobbar med följande verksamhetsområden:

Hightlights

Post- och telestyrelsen utsedd till Sveriges Modernaste Myndighet 2015

2015-11-04

PTS har fått utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2015 och priset delades ut på Kvalitetsmässan den 3 november 2015.

PwC medverkar på Kvalitetsmässan 3-5 november

2015-10-15

PwC medverkar på Kvalitetsmässan 2015 som anordnas i Göteborg den 3-5 november.

Vägverket Produktion skulle bolagiseras och blev Svevia AB

2015-06-19

PwC bidrog med ett heltäckande stöd och specialistkompetens i varje fråga när Vägverket Produktion skulle bolagiseras och blev Svevia AB.

Utvärdering av Regionförbundet Örebro län

2015-06-19

PwC fick i uppdrag att genomföra en utvärdering av Regionförbundet Örebro län som skulle resultera i en konkret rekommendation med förslag på inriktning och organisation.

Din verksamhet - Statlig sektor - Bolagisering

2015-06-19

Vi har lång erfarenhet av arbete med frågor kring bolagisering inom både statliga myndigheter och bolag.