Statlig sektor

Att uppnå en hållbar samhällsutveckling under stort förändringstryck

PwC:s samlade kunskap inom den statlliga sektorn.

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är frågor som måste adresseras inom de flesta sektorer i samhället och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Med vår breda erfarenhet av statliga bolag och svensk statsförvaltnings olika utmaningar samt vårt internationella nätverk hjälper vi er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och skapa bättre kontroll.

Vi jobbar med följande verksamhetsområden:

Hightlights