Pensionsmyndigheten

Utgångspunkt
Den 1 januari 2010 bildades Pensionsmyndigheten, efter en sammanslagning av tidigare PPM och delar av Försäkringskassan. Denna nya myndighet har totalt cirka 1.000 medarbetare och hanterar de pensionsåtaganden som staten administrerar. För att kunna bedriva sin verksamhet är Pensionsmyndigheten beroende av att köpa tjänster från Försäkringskassan, bland annat inom IT, utbetalningar av pensioner samt olika administrativa tjänster. Målsättningen/kravet i relationen har varit att etablera ett väl fungerande samarbete mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att stödet skall fungera på ett bra sätt från start. Ingen av dessa organisationer hade någon större vana av dessa roller och därför behövde formerna för samarbetet diskuteras och formaliseras inför Pensionsmyndighetens bildande.

Problemlösning
PwC fick i uppdrag att vara en opartisk samordnare för synpunkter och olika ståndpunkter från de båda aktörerna. PwC utvecklade ett avtal/en principöverenskommelse som definierade de ”strategiska spelreglerna” för samarbetets uppbyggnad, etablering och vidareutveckling. Det utgjorde en viktig bas för myndigheternas ömsesidiga samverkan. Med principöverenskommelsen som grund har PwC sedan vidareutvecklat konkreta modeller för att hantera avräkning och rapportering av levererade tjänster och för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning på olika nivåer.

Resultat
PwC arbetade bidrog till att:

  • Skapa ömsesidig acceptans för de förutsättningar som finns att leverera för Försäkringskassan som leverantör och de krav Pensionsmyndigheten ställde som kund.
  • Definiera tjänsternas omfattning och utformning
  • Definiera prissättning och avräkningsmodell
  • Definiera uppföljningsparametrar, rutiner och forum