Transport och infrastruktur

En väl utvecklad infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och för att vårt samhälle ska fungera. Vi har under senare år fått uppleva störningar inom ett flertal sektorer vilket har uppmärksammat investeringsbehoven och visat hur känsligt vårt samhälle är för brister i vår infrastruktur. Givet det begränsade finansieringsutrymmet behöver vi hitta alternativa vägar för finansiering och upphandling. Vi måste även säkerställa att infrastrukturen drivs av de parter som kan tillföra mest värde för samhället.

PwC har omfattande erfarenhet av att bistå kommuner, landsting och stat i frågor som rör strategisk planering, prioritering, upphandling och finansiering av offentligt ägd infrastruktur.

Exempel på uppdrag:

  • Rådgivning i samband med omstrukturering och bildande av Trafikverket och Transportstyrelsen.
  • Bolagisering av Metria, Infranord, Vectura, Swedavia och Svevia.
  • Utvärdering av stödverksamhet och finansieringsprinciper hos Transportstyrelsen.
  • Uppdrag för ett 15-tal offentliga utredningar under de senaste fem åren.
  • Framtagande av principer för redovisning av naturabidrag på uppdrag av Statens energimyndighet.