Din bransch - Technology

Vi hjälper våra kunder att ta tillvara alla möjligheter som teknikutveckling ger. Det kan bland annat handla om förbättrade processer i verksamheten, ökad lönsamhet tillväxt. Våra specialister har unik spetskompetens och erfarenhet av uppdrag inom större företag och organisationer, i en rad olika branscher. Vi hjälper er med allt från att bedöma värdet av en investering, optimera processer, IT-strategier, IT-arkitektur och design, affärsapplikationer till inköp, projektledning samt IT-verksamhetsstyrning. Välkommen att kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er.

Vi kan hjälpa dig i arbetet med att:

  • Anpassa IT efter organisationens behov
  • Säkerställa att ni har rätt IT-organisation som stödjer verksamhetens krav och bidrar med värde för verksamheten
  • Säkerställa att ni är väl rustade för att utföra IT-Due Diligence för fusioner och förvärv
  • Säkerställa att anpassningar i samband med regulatoriska krav är synkat och samordnat med IT
  • Prioritera, utvärdera och mäta IT-projekt
  • Analysera och identifiera vilka IT-tjänster som bör tillhandahållas internt och vilka som bör läggas ut på externa tjänsteleverantörer
  • Tydliggöra vilket värde IT tillför organisationen genom att tydliggöra erbjudandet
  • Förbättra och kvalitetssäkra processer och samarbetet mellan IT, organisationen och leverantörer