Communications

Framgångsrika kundrelationer ger försprång

PwC:s samlade branschexpertis inom telekombranschen.

Det pågår en radikal förändring av branschen när den traditionella telekom-modellen nu ersätts av en konvergens av digitala tjänster som skapar omedelbar tillgång till digitalt material. För att bli framgångsrik krävs det att operatörerna ständigt utvecklar både produkter och tjänster och sina underliggande affärsmodeller. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.
Läs mer här...

Highlights

Effekter av telemonitorering vid behandling av sömnrelaterad andningsstörning

2016-03-04

Antalet patienter som får diagnosen sömnrelaterad andningsstörning ökar kraftigt i hela Europa. Det innebär stora utmaningar för sömnkliniker.

Commerce Next: Digital commerce is a journey

2016-03-03

Ramverket Commerce Next är utformat för att hjälpa kunderna att leverera nästa generations handel genom att fokusera på hela kundlivscykeln i en värld med flera kanaler.

Reimagining operations in the communications industry

2016-03-03

Kommunikationsföretag har fantastiska nya möjligheter att vinna kunder. Men när överreglering hotar tillväxten och kundernas förväntningar förändras, är verksamhetsteamen redo?

PwC Benchmark Insights: Innovation & Development

2016-03-03

Den globala telekommarknaden utvecklas allt snabbare och ställer traditionella modeller på ända.

Streaming the future: How will technology, media, and telecommunications companies prepare for further disruption

2016-03-03

En handfull teknik-, media- och telekomföretag (TMT) har kommit att dominera olika aspekter av internet, inklusive anslutning, sökning, sociala nätverk, näthandel, delningsekonomin, reklam och innehållsskapande och distribution.

19th Annual Global CEO Survey – Communications

2016-02-22

Företagsledare inom telekombranschen är några av de svarspersoner som är mest övertygade om att omsättningen kommer att öka i framtiden.

19th Annual Global CEO Survey – Technology

2016-02-22

Eftersom tekniken påverkar all verksamhet i allt högre grad är teknikföretagens ledare mer optimistiska i fråga om tillväxtmöjligheter än företagsledare i andra branscher.

Globala trender och lokal dynamik utmanar telekombranschen

2016-02-18

I en värld präglad av ekonomisk osäkerhet och snabba teknikförändringar är anpassningsförmågan en avgörande framgångsfaktor, enligt TeliaSoneras VD Johan Dennelind.

Communications Review, October 2015: Opting in: How to win employee partners in mobile data analytics

2015-12-03

Rapporten från PwC tittar närmare på hur företag kan lyckas övertyga sina anställda om på vilket sätt datainsamling kan gynna dem.

Snabbare resultat med hög digital IQ

2015-11-04

Företag med en hög digital IQ har dubbelt så stor chans att uppnå snabb intäkts- och vinsttillväxt än övriga, visar rapporten från PwC.

MoneyTree™ India Report Q2 2015

2015-10-01

Det gjordes investeringar för mer än 1,7 miljarder dollar i den indiska teknologisektorn under andra kvartalet 2015, visar rapporten från PwC.

Communications Review, July 2015: As telcos go digital, cybersecurity risks intensify

2015-10-01

Telekombolagen kommer sannolikt att möta helt nya typer av cyberrisker framöver när de går mot en mer digital framtid, visar rapporten från PwC.

Communications Review, September 2015: Owning the connected home

2015-09-30

Rapporten tittar närmare på vilka strategier företagen kan använda för att bli långsiktigt framgångsrika inom de möjligheter som finns med Internet of Things.

Effects of telemonitoring on treatment of sleepdisordered breathing

2015-09-22

En klinik skulle kunna behandla dubbelt så många patienter som i dag med hjälp av telemonitorering, visar rapporten från PwC.