Communications

Framgångsrika kundrelationer ger försprång

PwC:s samlade branschexpertis inom telekombranschen.

Det pågår en radikal förändring av branschen när den traditionella telekom-modellen nu ersätts av en konvergens av digitala tjänster som skapar omedelbar tillgång till digitalt material. För att bli framgångsrik krävs det att operatörerna ständigt utvecklar både produkter och tjänster och sina underliggande affärsmodeller. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.
Läs mer här...

Highlights

MoneyTree™ India Report Q2 2015

2015-10-01

Det gjordes investeringar för mer än 1,7 miljarder dollar i den indiska teknologisektorn under andra kvartalet 2015, visar rapporten från PwC.

Communications Review, July 2015: As telcos go digital, cybersecurity risks intensify

2015-10-01

Telekombolagen kommer sannolikt att möta helt nya typer av cyberrisker framöver när de går mot en mer digital framtid, visar rapporten från PwC.

Effects of telemonitoring on treatment of sleepdisordered breathing

2015-09-22

En klinik skulle kunna behandla dubbelt så många patienter som i dag med hjälp av telemonitorering, visar rapporten från PwC.

North American wireless industry survey

2015-02-15

Rapporten från PwC tittar närmare på befintliga och nya trender i den trådlösa branschen.