Communications

Framgångsrika kundrelationer ger försprång

Det pågår en radikal förändring av branschen när den traditionella telekom-modellen nu ersätts av en konvergens av digitala tjänster som skapar omedelbar tillgång till digitalt material. För att bli framgångsrik krävs det att operatörerna ständigt utvecklar både produkter och tjänster och sina underliggande affärsmodeller. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.
Läs mer här...
 

Highlights

Assessing the strength of your security operating model

Utvecklingen av ny teknik har fört med sig utveckling av nya risker - telekombranschen har reagerat på farorna genom att öka säkerhetsinvesteringarna, men samtidigt har angriparna blivit ännu bättre.

Communications Review, March 2014: New metrics for a changing industry

Operatörerna inom mobilindustrin behöver lära sig kundernas beteenden och hitta rätt mätetal för att kunna skapa långsiktiga strategier och mäta sina framgångar.

Healthcare’s new entrants: Who will be healthcare’s Amazon.com?

Health Research Institute har tittat närmare på nya aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn och den inverkan de redan har på industrin.

PwC Global 100 Software Leaders: The growing importance of apps and services

I denna analys har PwC rankat de 100 största globala mjukvaruföretagen och tittat närmare på hur de har påverkats av trenderna.

The new digital ecosystem reality: Mobile advertising strategies for increased success

Rapporten sammanfattar hur annonsörer och publicister kan övervinna sina utmaningar för att få bättre resultat av den mobila annonseringen.

An introduction to Big Data: How a buzzword morphed into a lasting trend that will transform the way you do business

Rapporten tittar närmare på företag som använder sig av Big Data på ett strukturerat sätt kan dra stor nytta av informationen och ligga steget före sina konkurrenter.

Taxing the cloud: A foggy endeavour

Hur tillämpas skattereglerna för något som är så svårt att definiera och lokalisera i dagens digitala miljö? Var börjar man?

Building digital trust – Information systems and technology challenges for higher education institutions

Rapporten tittar närmare på de tio största utmaningarna gällande informationssystem och IT för universitet och högskolor.

Communications Review, February 2014: Managing customers through technology and business transitions

Rapporten tittar på de utmaningar som finns i samband med kundmigreringar och hur man bör arbeta för att få lyckade resultat.

Consumer Intelligence Series - Mobile advertising: What do consumers want? Cross-country comparison

Den årliga undersökningen Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas attityd och beteende i det snabbt föränderliga medie- och tekniklandskapet.