Communications

Framgångsrika kundrelationer ger försprång

Det pågår en radikal förändring av branschen när den traditionella telekom-modellen nu ersätts av en konvergens av digitala tjänster som skapar omedelbar tillgång till digitalt material. För att bli framgångsrik krävs det att operatörerna ständigt utvecklar både produkter och tjänster och sina underliggande affärsmodeller. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC Global 100 Software Leaders: The growing importance of apps and services

I denna analys har PwC rankat de 100 största globala mjukvaruföretagen och tittat närmare på hur de har påverkats av trenderna.

The new digital ecosystem reality: Mobile advertising strategies for increased success

Rapporten sammanfattar hur annonsörer och publicister kan övervinna sina utmaningar för att få bättre resultat av den mobila annonseringen.

Communications Review, February 2014: Managing customers through technology and business transitions

Rapporten tittar på de utmaningar som finns i samband med kundmigreringar och hur man bör arbeta för att få lyckade resultat.

Consumer Intelligence Series - Mobile advertising: What do consumers want? Cross-country comparison

Den årliga undersökningen Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas attityd och beteende i det snabbt föränderliga medie- och tekniklandskapet.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Communications industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Communications.

Seizing the innovation edge: How TMT companies can harness breakthrough innovation to boost revenue

De 20 procent mest innovativa företagen inom teknologi, media och telekom (TMT) förväntar sig en tillväxt på nästan 90 procent under de kommande fem åren, visar PwC:s senaste globala innovationsstudie.

Is the forecast clear on your wholesale cloud strategy?

Att utveckla eller köpa in ett molnföretag innebär utmaningar, men nya metoder börjar dyka upp för att komma in på marknaden för molntjänster.

Telecommunications - Key findings from The Global State of Information Security® Survey 2014

Rapporten tittar närmare på resultaten från The Global State of Information Security Survey 2014 för telekombranschen.

Horizon 2020 – Aligning your innovation strategy to increase competitiveness

Horizon 2020 är EU:s primära strategiska ramverk för europeisk forskning och innovation under perioden 2014-2020.