A look at the future of mobile data

Denna rapport presenterar en översikt över det nuvarande mobildatalandskapet både för operatörer och för skaparna av innehållet. Den diskuterar olika sätt på vilka operatörer och skapare av innehållet kan positionera sig för att lyckas med en granskning av sin mobildatastrategi, inklusive kritiska frågor för att genomföra en hälsokontroll av sin mobildatastrategi och sin plan. Obegränsade datatariffer och vissa smartphones popularitet har lett till en tidigare aldrig upplevd belastning på mobilnätverk och fått applikationsaffärer att undra över detaljhandlarnas och utvecklarnas världar. Om användandet av smartphones (tillsammans med sina applikationer) och tillgång till internet via smartphones fortsätter att öka, som förutspått, måste operatörerna och innehållsutvecklarna definiera sina strategier för hur man ska möta efterfrågan och växa i denna miljö stadd i utveckling.