Making sense of a complex world - Accounting for revenue in the telecom industry.

I den här skriften förklaras de främsta konsekvenserna för telekombranschen och vi undersöker några av de sätt som industrin kan svara på. Vi tar upp varför telekomoperatörer har starka reservationer mot aspekter av den föreslagna nya standarden, och möjliga sätt för operatörerna att svara på de nya redovisningsreglerna genom att ändra sina kommersiella metoder eller utveckla praktiska metoder för att tillämpa de mer betungande reglerna.