Hur kan vi hjälpa dig?

Kunskap och kompetens med engagemang

Nu växer behovet av oberoende experter och objektiva rådgivare inom företag och organisationer i takt med globaliseringen av finansmarknaden, harmoniseringen av reglerna inom EU och tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning. Det innebär att vi får en allt tydligare roll i näringsliv och samhälle. Dessutom är en professionell revision en viktig garanti för att den finansiella informationen lever upp till aktieägarnas och kapitalmarknadens krav på intern kontroll och trovärdighet.

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap
utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med: