Transportation & Logistics

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med pålitlig partner

PwC:s branschspecialister inom transport.

Aktörerna inom transport- och logistikbranschen står inför stora förändringar. Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver större fokus på miljöanpassningar, ökat fokus på hållbar affärsutveckling och en erfaren partner som kan transport- och logistikmarknaden. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...

Highlights

Intersections: Second-quarter 2015 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

Intersections från PwC är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv (M&A) i transport- och logistikindustrin (T&L).

Choosing your course

Rapporten från PwC beskriver hur shippingbranschen beskattas i olika delar av världen och innehåller jämförelser med både trender och tolkningar.

Tailwinds 2015 airline industry trends

Efterfrågan inom flygindustrin förväntas fördubblas de kommande 20 åren och rapporten från PwC undersöker hur branschen kan hantera utmaningarna.

Intersections: First-quarter 2015 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

Intersections från PwC är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv (M&A) i transport- och logistikindustrin (T&L).

Tonnageskatt kan bli verklighet för den svenska sjöfartsnäringen

En statlig utredning föreslår att Sverige inför ett frivilligt tonnageskattesystem från den 1 januari 2016. Om förslaget går igenom skulle det innebära nya utmaningar och möjligheter för svensk sjöfart.