Transportation & Logistics

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med pålitlig partner

Aktörerna inom transport- och logistikbranschen står inför stora förändringar. Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver större fokus på miljöanpassningar, ökat fokus på hållbar affärsutveckling och en erfaren partner som kan transport- och logistikmarknaden. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

Tonnageskatt kan bli verklighet för den svenska sjöfartsnäringen

En statlig utredning föreslår att Sverige inför ett frivilligt tonnageskattesystem från den 1 januari 2016. Om förslaget går igenom skulle det innebära nya utmaningar och möjligheter för svensk sjöfart.

CEO Survey 2015 Industry snapshot transportation & logistics

Företagsledarna inom transport- och logistikbranschen ​är optimistiska i sina framtidsutsikter, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Global airlines & airports statement of capabilities: Rising to your challenges

Rapporten adresserar några av de mest aktuella utmaningarna inom flygindustrin och hur PwC kan hjälpa till.

Global shipping benchmarking analysis: Clear weather on the horizon?

Rapporten ger en inblick i faktorerna som påverkat shippingbranschen 2013 och analyserar hur de har rapporterats av ett stort antal bolag i världen.

Intersections: Second-quarter 2014 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

Transaktionerna inom transport och logistik ökade under det andra kvartalet 2014, mätt både som aviserat värde och volym, men 2014 förväntas ändå inte bli ett rekordår för fusioner och förvärv.

Intersections: First-quarter 2014 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

En analys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom transport- och logistikbranschen under det första kvartalet 2014.

Navigating your way to calmer waters?

Sjöfraktsnäringen har nyligen stått inför svåra tider på grund av låg efterfrågan och ett strukturellt överutbud, men nu gör låga tillgångs- och lånekostnader tillsammans med förbättrade marknadsförhållanden investeringar i sektorn attraktiva och potentiellt lönsamma, förutsatt att man väljer rätt typ av fartyg eller operatörer.

Målet var att överleva

Under sina 40 år i familjebolaget har Dan Sten Olsson varit med om att utveckla ett bolag från fem färjelinjer, lika många skrotfilialer och fyra utchartrade fartyg till dagens Stenasfär som omsätter 54 miljarder och har 20 000 anställda.

Intersections: Fourth-quarter 2013 transportation & logistics industry mergers and acquisitions

En analys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom transport- och logistiksektorn under det fjärde kvartalet 2013.

CEO Survey 2015

Vd:ar världen över är svagt optimistiska om den ekonomiska tillväxten de kommande tolv månaderna, visar CEO Survey 2015 från PwC.