Transportation & Logistics

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med pålitlig partner

Aktörerna inom transport- och logistikbranschen står inför stora förändringar. Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver större fokus på miljöanpassningar, ökat fokus på hållbar affärsutveckling och en erfaren partner som kan transport- och logistikmarknaden. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

Målet var att överleva

Under sina 40 år i familjebolaget har Dan Sten Olsson varit med om att utveckla ett bolag från fem färjelinjer, lika många skrotfilialer och fyra utchartrade fartyg till dagens Stenasfär som omsätter 54 miljarder och har 20 000 anställda.

Intersections: Fourth-quarter 2013 transportation & logistics industry mergers and acquisitions

En analys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom transport- och logistiksektorn under det fjärde kvartalet 2013.

Global shipping benchmarking analysis 2013 - Still battling the storm

Repporten gen översikt över de faktorer som har påverkat sjöfartsnäringen under 2013.

Experience radar 2013 - Lessons learned from the airline industry

PwC:s Experience Radar kan hjälpa till att visa vägen till värde – och vinst – genom att identifiera olika sätt att möta de ständigt föränderliga kraven från flygpassagerare.

Intersections: Third-quarter 2013 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

En kvartalsanalys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom transport- och logistikbranschen

Intersections: Second quarter 2013 transportation and logistics industry mergers and acquisitions analysis

Rapporten tittar närmare på fusioner och förvärv inom transport- och logistikbranschen under andra kvartalet 2013.

Intersections: First quarter 2013 transportation and logistics industry mergers and acquisitions analysis

Rapporten tittar närmare på fusioner och förvärv inom transport- och logistikbranschen under första kvartalet 2013.

16th Annual Global CEO Survey: Key findings in the transportation & logistics industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Transportation & Logistics.

Navigating in stormy waters - Global Shipping Benchmarking Analysis 2012

Resultaten i rapporten baseras på det finansiella resultatet för företag verksamma inom sjöfartsnäringen.