CEO survey

Vd:ar är svagt optimistiska när det gäller den ekonomiska tillväxten. 37% tror på en starkare global tillväxt det kommande året. Det visar rapporten Ceo Survey 2015 där 1 322 företagsledare från 77 länder ger sin syn på nuläge och framtida utmaningar.

Läs mer

Procurement survey

Inköpschefer har fortfarande kostnadsreduktionsfokus som en nyckelprioritet, men ambitionen att öka graden av innovation i värdekedjan återfinns i dag bland huvudprioriteter, visar PwC:s undersökning bland 350 inköpschefer i åtta europeiska länder.

Läs mer

Emanuel Ramstedt

Ansvarig partner Advisory

0733-272050
LinkedIn | E-mail

Fredrik Gran

Partner Consulting

0709-293078
LinkedIn | E-mail