Industrial manufacturing

Kunskap och erfarenhet ger dig försprång

PwC:s samlade branschkunskap inom verkstadsindustrin.

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. För att hitta rätt vägar till expansion, bättre marginaler och framgång är kunskap om branschens villkor avgörande. Vi kan ge dig just den hjälp du behöver. För att möta dina och företagets behov finns vårt svenska och internationella nätverk till ditt förfogande.
Läs mer här...

Highlights

Den globala ekonomin oroar svensk verkstadsindustri

2015-10-21

Allt fler svenska industriföretag ser med oro på världsekonomin och flertalet är i startgroparna när det gäller digitalisering, visar Verkstadsbarometern 2015.

Verkstadsbarometern 2015

2015-10-21

40 procent av svenska industriföretag är bekymrade för den globala tillväxten de kommande tolv månaderna, visar Verkstadsbarometern från PwC.

Assembling value: Second-quarter 2015 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

2015-10-12

Assembling value är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv i tillverkningsindustrin.

Manufacturing Barometer: Business outlook report Q1 2015

2015-09-11

Tillverkare är fortsatt optimistiska trots växande oro kring den starka amerikanska dollarn, visar Manufacturing Barometer Q1 2015.

The Smart Manufacturing Industry: The Industrial Internet creates new opportunities for Swedish manufacturing companies

2015-09-09

Den största utmaningen för ledande industriföretag är svårigheten att räkna hem de stora investeringarna i industriellt internet.

Den smarta industrin: Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag

2015-09-09

Den största utmaningen för ledande industriföretag är svårigheten att räkna hem de stora investeringarna i industriellt internet.

The Internet of Things: what it means for US manufacturing

2015-02-22

Rapporten tittar närmare på hur den amerikanska tillverkningsbranschen påverkas av the internet of things.

CEO Survey 2015 industry snapshot industrial manufacturing

2015-02-08

Endast 34% av företagsledarna inom verkstad tror att den globala ekonomin kommer att förbättras i år, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Talent management in manufacturing: The need for a fresh approach

2014-12-21

Rapporten visar att verkstadsföretag har svårt för att täcka upp jobb, även i många länder med relativt hög arbetslöshet.

Assembling value: Third-quarter 2014 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

2014-10-26

M&A-aktiviteten (fusioner och förvärv) i tillverkningsindustrin höll sig kvar på en hög nivå under tredje kvartalet 2014, visar Assembling value.