Industrial manufacturing

Kunskap och erfarenhet ger dig försprång

PwC:s samlade branschkunskap inom verkstadsindustrin.

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. För att hitta rätt vägar till expansion, bättre marginaler och framgång är kunskap om branschens villkor avgörande. Vi kan ge dig just den hjälp du behöver. För att möta dina och företagets behov finns vårt svenska och internationella nätverk till ditt förfogande.
Läs mer här...

Highlights

Industri 4.0: Företag i hela världen gör stora investeringar i digitalisering

2016-04-13

Runt om i världen har företag verkligen börjat satsa på Industri 4.0. PwC:s globala studie ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” visar vilka framsteg den digitala tekniken kommer att ha gjort 2020.

Reimagining industrial manufacturing operations

2016-03-07

Ledande företag anpassar sina kostnader mer effektivt med och arbetar för att skapa nya upplevelser för sina kunder. Det är en spännande tid för operativa ledare som kan driva sina företag som aldrig förr.

19th Annual Global CEO Survey – Industrial Manufacturing

2016-02-18

205 företagsledare inom tillverkningsbranschen i 53 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Den globala ekonomin oroar svensk verkstadsindustri

2015-10-21

Allt fler svenska industriföretag ser med oro på världsekonomin och flertalet är i startgroparna när det gäller digitalisering, visar Verkstadsbarometern 2015.

Verkstadsbarometern 2015

2015-10-21

40 procent av svenska industriföretag är bekymrade för den globala tillväxten de kommande tolv månaderna, visar Verkstadsbarometern från PwC.

Assembling value: Second-quarter 2015 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

2015-10-12

Assembling value är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv i tillverkningsindustrin.

Manufacturing Barometer: Business outlook report Q1 2015

2015-09-11

Tillverkare är fortsatt optimistiska trots växande oro kring den starka amerikanska dollarn, visar Manufacturing Barometer Q1 2015.

The Smart Manufacturing Industry: The Industrial Internet creates new opportunities for Swedish manufacturing companies

2015-09-09

Den största utmaningen för ledande industriföretag är svårigheten att räkna hem de stora investeringarna i industriellt internet.

Den smarta industrin: Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag

2015-09-09

Den största utmaningen för ledande industriföretag är svårigheten att räkna hem de stora investeringarna i industriellt internet.

The Internet of Things: what it means for US manufacturing

2015-02-22

Rapporten tittar närmare på hur den amerikanska tillverkningsbranschen påverkas av the internet of things.