Industrial manufacturing

Kunskap och erfarenhet ger dig försprång

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. För att hitta rätt vägar till expansion, bättre marginaler och framgång är kunskap om branschens villkor avgörande. Vi kan ge dig just den hjälp du behöver. För att möta dina och företagets behov finns vårt svenska och internationella nätverk till ditt förfogande.
Läs mer här...
 

Highlights

Den smarta industrin: Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag

Den största utmaningen för ledande industriföretag är om svårigheten att räkna hem de stora investeringarna i industriellt internet.

Manufacturing Barometer: Business outlook report Q1 2015

Tillverkare är fortsatt optimistiska trots växande oro kring den starka amerikanska dollarn, visar Manufacturing Barometer Q1 2015.

The Internet of Things: what it means for US manufacturing

Rapporten tittar närmare på hur den amerikanska tillverkningsbranschen påverkas av the internet of things.

CEO Survey 2015 industry snapshot industrial manufacturing

Endast 34% av företagsledarna inom verkstad tror att den globala ekonomin kommer att förbättras i år, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Talent management in manufacturing: The need for a fresh approach

Rapporten visar att verkstadsföretag har svårt för att täcka upp jobb, även i många länder med relativt hög arbetslöshet.

Assembling value: Third-quarter 2014 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

M&A-aktiviteten (fusioner och förvärv) i tillverkningsindustrin höll sig kvar på en hög nivå under tredje kvartalet 2014, visar Assembling value.

Verkstadsbarometern Q3 2014

Verkstadsföretagen i Sverige tror på det egna företagets vinstutveckling tolv månader framåt men är mer återhållsamma i sin prognos för branschen som helhet., visar Verkstadsbarometern Q3 2014 från PwC.

Manufacturing Barometer: Business outlook report

Rapporten visar att den amerikanska tillverkningsindustrin ser växande intäkter under det kommande året, men det globala läget försvagas.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in manufacturing

Rapporten visar att fler chefer inom tillverkning förlitade sig på data och analyser istället för erfarenhet och intuition när de gjorde sitt senaste stora beslut.

Global Economic Crime Survey 2014 - Industrial manufacturing

Vilka är de största bedrägerifrågorna inom tillverkningsindustrin? Här är svaren som PwC har fått i undersökningen Global Economic Crime Survey 2014.