Industrial manufacturing

Kunskap och erfarenhet ger dig försprång

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. För att hitta rätt vägar till expansion, bättre marginaler och framgång är kunskap om branschens villkor avgörande. Vi kan ge dig just den hjälp du behöver. För att möta dina och företagets behov finns vårt svenska och internationella nätverk till ditt förfogande.
Läs mer här...
 

Highlights

Verkstadsbarometern Q1 2014

Allt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden och över hälften av ekonomicheferna i branschen spår en ökad vinstutveckling under de kommande tolv månaderna, visar Verkstadsbarometern Q1 2014 från PwC.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the industrial manufacturing industry

PwC:s undersökning CEO Survey visar att företagsledare i verkstadsindustrin känner större förtroende och mindre oro för den ekonomiska utvecklingen än tidigare år, även om skakiga växelkurser fortfarande ett stort bekymmer.

Rethinking innovation in industrial manufacturing: Are you up for the challenge?

This report looks at why industrial manufacturing executives should take a fresh look at their innovation strategy.

Industrial Products - Key findings from The Global State of Information Security® Survey 2014

Rapporten tittar närmare på resultaten från The Global State of Information Security Survey 2014 för företag inom verkstadsbranschen.

PwC Global Innovation Study

Rapporten visar att de mest innovativa företagen har högre tillväxt och är mer optimistiska om framtiden än mindre innovativa företag.