Industrial manufacturing

Kunskap och erfarenhet ger dig försprång

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. För att hitta rätt vägar till expansion, bättre marginaler och framgång är kunskap om branschens villkor avgörande. Vi kan ge dig just den hjälp du behöver. För att möta dina och företagets behov finns vårt svenska och internationella nätverk till ditt förfogande.
Läs mer här...
 

Highlights

Global Economic Crime Survey 2014 - Industrial manufacturing

Vilka är de största bedrägerifrågorna inom tillverkningsindustrin? Här är svaren som PwC har fått i undersökningen Global Economic Crime Survey 2014.

Assembling value: Second-quarter 2014 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

Fusioner och förvärv inom verkstadsbranschen ökade under det andra kvartalet 2014, drivet av stora affärer, visar analysen Assembling value.

3D printing and the new shape of industrial manufacturing

Rapporten tittar närmare på 3D-printing som anses ha stor potential och har fångat stor uppmärksamhet på senare tid.

Assessing tax: 2014 tax rate benchmarking study for industrial products and automotive sectors

Rapporten ger en detaljerad analys av skattesatsen för 324 företag och fokuserar även på skattetrender.

Manufacturing Barometer Q1 2014

En kvartalsvis undersökning där chefer i USA-baserad multinationell tillverkningsindustri ger sin bedömning av flera områden.

Verkstadsbarometern Q1 2014

Allt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden och över hälften av ekonomicheferna i branschen spår en ökad vinstutveckling under de kommande tolv månaderna, visar Verkstadsbarometern Q1 2014 från PwC.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the industrial manufacturing industry

PwC:s undersökning CEO Survey visar att företagsledare i verkstadsindustrin känner större förtroende och mindre oro för den ekonomiska utvecklingen än tidigare år, även om skakiga växelkurser fortfarande ett stort bekymmer.

Rethinking innovation in industrial manufacturing: Are you up for the challenge?

This report looks at why industrial manufacturing executives should take a fresh look at their innovation strategy.